European Union

EU - KAZAKHSTAN : COOPERATIION COUNCIL / 3rd Meeting Press Release: Brussels (17-07-2001) - Press: 285 - Nr: 10927/01


Brussel,
17 juli 2001

10927/01 (Presse 285)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

DERDE ZITTING VAN DE SAMENWERKINGSRAAD

TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN KAZACHSTAN

(Brussel, 17 juli 2001)

De Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en Kazachstan heeft op dinsdag 17 juli 2001 zijn derde zitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door mevrouw Annemie NEYTS-UYTTEBROECK, staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken van België en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De delegatie van Kazachstan werd geleid door de heer Akhmetzhan YESIMOV, minister van Landbouw van Kazachstan. De Europese Unie werd vertegenwoordigd door de heer Timo SUMMA, directeur.

De zitting maakte de balans op van de recente ontwikkelingen in Kazachstan. De EU was ingenomen met de sterke economische groei die Kazachstan in 2000 en 2001 heeft doorgemaakt en met de vooruitgang die sedert de onafhankelijkheid bij het hervormen van de economie is geboekt. Beide partijen zijn het erover eens dat rechtstreekse buitenlandse investeringen van vitaal belang zullen blijven voor de ontwikkeling van Kazachstan. De EU moedigt Kazachstan aan in zijn streven om rechtstreekse buitenlandse investeringen aan te trekken.

De EU was verheugd over de bereidheid van Kazachstan om haar op de hoogte te stellen van de regionale handelsovereenkomsten en over de voordelen die het aan zijn regionale handelspartners toekent, met name om mogelijke onverenigbaarheden met de PSO en eventuele toekomstige WTO-verplichtingen te voorkomen. De EU was bijzonder ingenomen met het besluit van Kazachstan om de onderhandelingen over zijn toetreding tot de WTO te hervatten.

De Samenwerkingsraad beklemtoonde andermaal dat respect voor de democratische beginselen en de mensenrechten de hoeksteen van het partnerschap vormt. De EU moedigde Kazachstan aan het democratiseringsproces waaraan het zich gecommitteerd heeft te versterken. Beide partijen veroordeelden onvoorwaardelijk het geweld en/of andere vormen van intimidatie gericht tegen oppositiebewegingen, dissidenten en de media, en zij zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat dergelijke incidenten zich in de toekomst opnieuw voordoen.

De Samenwerkingsraad besprak de betrekkingen EU-Kazachstan op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Beide partijen achtten een nauwere samenwerking op de verschillende betrokken gebieden van belang.

De Samenwerkingsraad sprak zijn tevredenheid uit over de aanstaande ondertekening van de kernfusieovereenkomst tussen de beide partijen.

Tijdens een werklunch voerden de ministers een vruchtbare discussie over politieke vraagstukken van wederzijds belang. De EU was ingenomen met de verbintenis van Kazachstan om bij te dragen aan een vreedzame, alomvattende en duurzame oplossing voor het conflict in Afghanistan en sprak in het algemeen haar waardering uit voor de actieve rol die Kazachstan speelt bij diverse regionale samenwerkingsinitiatieven.Deel: ' Derde zitting samenwerkingsraad tussen EU en Kazachstan '
Lees ook