Dertigjarige BTG ontvouwt nieuwe toekomststrategie


DRIEBERGEN, 20160115 -- Een dertigjarig jubileum, een nieuwe strategie en een vernieuwd elan: het typeert de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) op 14 januari jongstleden. Als één van de langst bestaande ICT-brancheverenigingen gaat BTG het jubileumjaar uitgebreid vieren met events én een nieuwe strategie. Hierbij wordt de kracht van de vereniging, namelijk het leden-, relatie- en partnerkennisnetwerk, waarvan BTG de spil vormt, geoptimaliseerd om de disruptieve ICT-ontwikkelingen creatief te omarmen.

“De toekomst is mooi en biedt ons tal van fantastische kansen”, aldus de veelgeciteerde trendwatcher Richard van Hooijdonk, onder andere bekend van BNR-radio en RTL Boulevard, die als één van de sprekers tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van BTG fungeerde. Zijn gedrevenheid en visie is ook typerend voor de drive van de branchevereniging, zegt Jan van Alphen, voorzitter BTG: “Wij bestaan dertig jaar, wat een prachtige mijlpaal betekent. En tegelijkertijd is het slechts het begin. BTG staat aan de vooravond van een mooie toekomst, waarin groei, samenwerking en ondernemingsenthousiasme onze deviezen zijn. De basis hiertoe hebben wij in 2015 gelegd, met onder andere een nieuwe strategie en innovatieorganisatie. Deze gaan wij met onze leden en alliantiepartners verder vorm geven.”

[Richard van Hooijdonk, Trendwatcher (l) en Jan van Alphen, Voorzitter BTG (r)]


Richard van Hooijdonk, Trendwatcher (l) en Jan van Alphen, Voorzitter BTG (r)
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.)


BTG kan terug kijken op een rijke geschiedenis. Zo is het in de afgelopen dertig jaar onder andere de initiator geweest van de invoering van 088-nummers en heeft het voor grote organisaties in Nederland service- en inkoopbundeling op het gebied van telecommunicatie en IT gerealiseerd. De BTG is  daarbij een proactieve participant in de dialoog met de overheid als het gaat om ICT-gerelateerde zaken, zowel op Nederlands als Europees niveau. BTG-voorzitter Van Alphen geeft aan dat er op het gebied van nieuwe activiteiten het nodige op de rol staat. “BTG heeft zich in de voorgaande jaren met name gericht op de optimalisatie van reguliere ICT-dienstverlening. Binnen de onlangs opgerichte Innovatie BV werken wij aan de realisatie van oplossingen, producten en diensten, waarbij een ledengebundelde vraag uitgangspunt vormt om marktimperfecties in te vullen: zaken waar voor onze leden nog geen adequate dienst of product voor bestaat. Hierbij zoeken wij bewust de randen van het mogelijke op. Dit is best spannend, omdat de vereniging hiermee scherper positie neemt binnen de markt, die hiervoor nog niet altijd klaar is. Men ziet nog vaak te veel beren op de weg en deze moeten we wegwerken. BTG ziet dit duidelijk als een van zijn kerntaken.”

Volgens Van Alphen zijn er al de nodige marktimperfecties geïdentificeerd: “De opkomst van The Internet of Things leidt er bijvoorbeeld toe dat alleen al in Nederland miljoenen apparaten met elkaar gaan worden verbonden via mobiele netwerken. Het feit dat er in het merendeel van die apparaten een simkaart zit, stellen grote organisaties voor de nodige problemen als er van telecomaanbieder moet worden gewisseld. De ketendienstverlening moet tevens worden ingericht en de indoordekking moet worden geoptimaliseerd. Een e-Sim die telecomprovider afhankelijk is, zou een aanzienlijk deel van die overstapproblemen kunnen oplossen. Een dergelijke simkaart, inclusief de bijbehorende dienstverlening, zijn wij nu aan het ontwikkelen. Binnenkort starten we met een Proof of Concept, waarbij het fantastisch is om te zien dat zowel onze partners als leden deze strategische samenwerking omarmen. Dat is beslist een noodzaak om de disruptieve ontwikkelingen creatief het hoofd te kunnen bieden.”

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de branchevereniging bleek dat een groot aantal leden direct willen participeren in deze innovaties: tal van nieuwe ideeën werden tijdens de inspiratiesessie ingebracht. Het is duidelijk dat BTG aan de slag kan! Het geeft een extra impuls als het gaat om het verder uitbouwen van een BTG die de komende jaren zowel de belangenbehartiging en reguliere dienstverlening blijft borgen als met innovatieve initiatieven zal komen. Volgens BTG-voorzitter Jan van Alphen ligt de branchevereniging anno 2016 daarvoor scherp op koers: “Het is goed om te zien dat wij de afgelopen tijd een bestendige en grote groei hebben doorgemaakt in het aantal leden en alliantiepartners. Ook zijn wij zijn zeer blij met het enthousiasme van onze leden en alliantiepartners om mee te gaan in het verder voortzetten van de innovatie die wij al dertig jaar als branchevereniging vertegenwoordigen. Zo kunnen wij samen zorgen voor een toekomstbestendige BTG.”

Over de Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG)
BTG behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. De vereniging vertegenwoordigt haar leden bij toezichthouders, ook internationaal. In 2016 viert BTG haar 30-jarig jubileum. Voor meer informatie www.btg.org


Deel: ' Dertigjarige BTG ontvouwt nieuwe toekomststrategie '
Lees ook