Betuwelijn kost viermaal
meer dan regering denkt

Deskundigen voorspellen debacle van 40 miljard

DEN HAAG - De kosten voor de aanleg van de Betuwelijn zijn viermaal hoger dan overheid voorgeeft. In totaal zal de lijn geen 10 miljard gulden kosten, zoals de overheid beweert, maar minstens 40 miljard. De opbrengsten vallen daarbij - met enkele miljoenen guldens - in het niet. Dat blijkt uit een studie van onafhankelijke vervoersdeskundigen. Met de maatschappelijke kosten zoals schade aan landschapen meegerekend komt het totaal zelfs op 55 miljard.

De studie werd gepresenteerd door de Stichting Duurzame Mobiliteit (SDM) op een persconferentie in Nieuwspoort, voorgezeten door oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat dr Michel van Hulten. Het onderzoek is verricht door consultant H. de Bruin, in overleg met vervoerseconoom prof drs J. Polak uit Amsterdam. Hij was een van de acht professoren die in oktober uit eigen beweging de politiek opriepen om te stoppen met de 'zinloze geldverspilling' voor de Betuwelijn. De SDM wacht nu op een reactie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Enkele maanden terug bleek dat er binnen het ministerie een discussienota rondgaat waarin ernstige twijfel over nut en noodzaak van de lijn wordt uitgesproken.

De overschrijdingen bestaan uit een aantal posten. Daarbij zijn de gebruikelijke overschrijdingen bij grote projecten plus een aanzienlijk bedrag aan rente, dat jaarlijks ook nog sterk groeit. Ook vermeldt het onderzoek de kosten die de provincies en gemeenten moeten maken voor de Betuwelijn, zoals extra brandweerwagens en extra wegen. Verder heeft de overheid in zijn berekeningen de kosten van de noord- en oosttakken van de lijn verzwegen.

De maatschappelijke kosten zijn evenmin door de overheid onderzocht. Deze laatste vormen volgens de onderzoeker een post van 15 miljard gulden, die bestaat uit onder meer geluidshinder en ernstige aantasting van zeer waardevolle landschappen, zoals in de Achterhoek. Niet in discussie is de nieuwe spooraansluiting van de Maasvlakte naar Rotterdam.

De SDM heeft tevens een beroepsprocedure aangespannen bij de Raad van State, omdat er volgens de stichting na het afhandelen van een aantal beroepszaken nieuwe feiten boven tafel zijn gekomen die nut en noodzaak van de nieuwe lijn zeer twijfelachtig maken, feiten die de overheid volgens de stichting voor een deel bekend had kunnen maken. De SDM heeft tevens per brief de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Milieu gevraagd om hun besluiten over de aanleg van de lijn te herzien, op dezelfde gronden die nu ook bij de Raad van State gebruikt worden.

Omdat er al in de Betuwelijn geinvesteerd is, heeft de SDM tevens een plan gepresenteerd om van die investeringen een nuttig alternatief gebruik te maken. Onder de naam Randstad Rail Ring (RRR), stelt de stichting een ringvormige verbinding door de Randstad voor, die onder meer gebruik kan maken van de Sophiatunnel die nu wordt aangelegd voor de Betuwelijn. De RRR moet de files in de Randstad aanzienlijk verminderen.

De SDM, een groep ondernemers en deskundigen die zich met de algemene mobileit bezighoudt, kwam al twee jaar terug tot de ovevrtuiging dat de Betuwelijn overbodig is, omdat vooral de binnenvaart gemakkelijk een stijging van het vervoer kan verwerken. De Waal kan voor een bedrag van rond 50 miljoen tweemaal zoveel vracht vervoeren, er kunnen langere vrachtwagens rijden en van Antwerpen naar het Roergebied ligt nog een deels ongebruikt goederenspoor, de IJzeren Rijn. Bovendien start eerdaags een regelmatige particuliere verbinding over de Rijn via Bazel en dan per spoor naar Milaan, de AquaRail.

 

Kostenberekening van de Betuwelijn uitgesplitst naar takken (1997-2015)


In miljoenen guldens

Jaar Inves- K Rente Rente- Onder- Maas- tering (cumul) derving houd 1% vlakte

1997 1000 0 5,57% 0 0 1998 2500 1000 5,57% 55,00 10 1999 2000 3500 3,57% 131,25 35 2000 2000 5500 4% 220,00 55 2001 2000 7500 4,25% 318,75 75 2002 1000 9500 4,50% 427,50 95 2003 1000 10500 4,50% 472,50 105 2004 500 11500 4,50% 517,50 115 2005 1000 12000 4,50% 540,00 120 Zevenaar Subtotaal 12000 2682,50 610 15292,5

2006 2000 13000 4% 520,00 130 NO-tak 2007 2000 15000 4% 600,00 150 2008 1000 17000 4% 680,00 170 2009 1000 18000 4% 720,00 190 2010 1000 19000 4% 760,00 200 Subtotaal 19000 5962,50 1450 27412,5

2011 1000 20000 4% 840,00 210 Z-Tak 2012 2000 21000 4% 880,00 220 2013 2000 23000 4% 960,00 240 2014 1000 25000 4% 1000,00 250 2015 1000 26000 4% 1040,00 260 Totaal 27000 10682,50 2630 40312,5


Nadere informatie: H. de Bruin, 0229-240515, https://geen betuwelijn.nu (zonder 'www'). E-mail: betuwelijn@freemail.nl

Deel: ' Deskundigen voorspellen Betuwelijn debacle van 40 miljard '
Lees ook