CBS Persbericht


Datum: 06-10-99

Detailhandel boekt in augustus bescheiden omzetgroei

In augustus 1999 heeft de detailhandel 2,2% meer verkocht dan in dezelfde maand van vorig jaar. De omzetgroei is getemperd doordat augustus dit jaar een koopzaterdag minder telt dan vorig jaar. Ook is sprake van iets mindere resultaten bij de winkels in voedingsmiddelen. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat de augustusomzet bij de supermarkten en de speciaalzaken in voeding met 1,1% is teruggelopen in vergelijking met augustus vorig jaar.

In totaal heeft de consument in augustus voor 11,6 miljard gulden gewinkeld. Per huishouden een uitgave van ruim 1 700 gulden.

Supermarkten leveren in

De supermarkten hebben in augustus iets minder gepresteerd. Deze toonaangevende branche heeft 1,5% minder omzet gerealiseerd dan in augustus vorig jaar. Als men dit cijfer corrigeert voor het verschil in koopdagen dan zou de omzetgroei op een kleine plus uitkomen.

Ook over een langere termijn bezien is de supermarkt een bescheiden groeier. In de eerste acht maanden van 1999 is de omzet bij de supermarkten met 1,3% toegenomen. Als we rekening houden met de gestegen prijzen bij de super dan heeft de consument in hoeveelheden zelfs minder gekocht (-0,6%) dan in de eerste acht maanden van 1998.

Non-food detailhandel opnieuw in de lift

De omzet van de non-foodbranches is in augustus met 4,3% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Uitspringers in positieve zin zijn de doe-het-zelfsector (+9,1%), de woonwinkels (+9%) en de drogisterijen (+7,4%). Een omzetdaling in augustus is geregistreerd bij de kledingwinkels (-2,7%) en de textielsupermarkten (-2,3%).

Vanaf 1995 is de omzetgroei in de non-foodbranches de motor geweest van de detailhandel. Ook in 1999 is dit tot nog toe het geval. Over de eerste 8 maanden heeft de non-foodsector een omzetgroei mogen noteren van bijna 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Technische toelichting

De totale detailhandelsomzet omvat zowel de door winkels (food en non-food) behaalde omzet als de omzet van de postorderbedrijven en de ambulante handel. De hier gepresenteerde uitkomsten hebben een voorlopig karakter.

Bij een beoordeling van de maandelijkse omzetverandering dient rekening te worden gehouden met het verschil in verkoopdagen. Zo heeft augustus 1999 een dinsdag meer, maar een zaterdag minder dan augustus 1998. Als men hiervoor corrigeert, komt de omzetgroei bij de totale detailhandel in augustus 3,3 procentpunten hoger uit en bedraagt dan ongeveer 5,5%.

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie over de cijfers kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. P.J. Mooijman, tel. (070) 337 44 71. Buiten kantooruren bereikbaar op tel. (070) 345 08 73; e-mail: pmmn@cbs.nl. Overige informatie kunt u krijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Detailhandel, wijziging in % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 06 oktober 1999

Deel: ' Detailhandel boekt in augustus bescheiden omzetgroei '
Lees ook