Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, 18 november 2010
Detailhandel & horeca besteedt minste tijd aan ziekteverzuim 'Ik heb last van mijn ingegroeide teennagel'

Mkb-bedrijven (4-50 werkenden) in de sector detailhandel & horeca besteden, vergeleken met andere sectoren, de minste uren aan ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek dat TNS Nipo uitvoerde in opdracht van Delta Lloyd. Een misschien wel logisch gevolg is, dat het percentage bedrijven dat een collectieve zorgverzekering en arbodienstverlening heeft, in deze sector ook het laagst is. Andere sectoren die in dit onderzoek onder de loep werden genomen zijn industrie, bouw, transport & groothandel en zakelijke dienstverlening.

Ruim de helft van de bedrijven in de sector, 58%, ervaart in zekere mate problemen door ziekteverzuim, 6% zelfs grote problemen. 75% van de bedrijven in de sector denkt ziekteverzuim wel grotendeels of in enige mate te kunnen beïnvloeden, maar slechts een kwart van de bedrijven neemt ook daadwerkelijk maatregelen. De crisis lijkt echter nauwelijks effect op ziekteverzuim te hebben: dit is het afgelopen jaar niet noemenswaardig veranderd. Over alle branches in Nederland bekeken kost het ziekteverzuim het mkb 224 miljoen euro per jaar.

Detailhandel & horeca kan in totaal 66 miljoen besparen Van de mkb'ers in de detailhandel & horeca denkt 77% dat hun ziekteverzuim lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Daarmee lijken zij het verzuimprobleem te onderschatten. Er zijn 30.596 mkb-bedrijven (4-50 werkenden) in de detailhandel en de horeca, die op basis van dit onderzoek elk gemiddeld 2.158 euro per jaar zouden kunnen besparen. In totaal kan de sector detailhandel & horeca 66 miljoen besparen op verzuim.

Grootste klacht en beste smoes
Mkb'ers storen zich er het meest aan dat de vervanging van zieke werknemers vaak moeizaam verloopt en dat planningen en afspraken met klanten veranderen. Daarnaast vormen de administratieve rompslomp en de contacten met soms weinig coöperatieve arbodiensten een veelgehoorde klacht. Gemakzucht bij werknemers scoort ook hoog. De vraag naar de 'beste smoes' leverde bijzondere resultaten op, zoals: 'mijn koe moest bevallen', 'ik ben in de gracht gefietst' en zelfs 'ik werd ziek door alle gratis drank op het personeelsfeest'.

Delta Lloyd Zorg & Inkomen Actief
Het verzekerings- en dienstenaanbod van Delta Lloyd sluit aan bij deze onderzoeksresultaten. De verzekeraar introduceerde in september 2010 Zorg & Inkomen Actief: met deze totaaloplossing kunnen werkgevers een collectieve zorgverzekering, ziekteverzuimverzekering, verzuimmanagement (inclusief diensten van een bedrijfsarts) en interventieverzekering in één afsluiten. Met dit diensten- en verzekeringspakket kan de werkgever kosten besparen op zijn zorg- en verzuimverzekeringen en onnodig verzuim terugdringen.

Zie ook: www.nuzorgeninkomen.nl

Delta Lloyd initieerde dit onderzoek. Het werd uitgevoerd door TNS Nipo onder 1.196 bedrijven met een omvang tussen 4 - 50 medewerkers, die werden ondervraagd in heel Nederland. De directeur/eigenaar of de HR-manager vulde de vragenlijst in. Het onderzoek vond plaats in augustus 2010.

Deel: ' Detailhandel & horeca besteedt minste tijd aan ziekteverzuim '


Lees ook