CBS Persbericht


Datum: 19-08-99

Detailhandelsverkopen eerste halfjaar flink omhoog

In het eerste halfjaar van 1999 is de detailhandelsomzet 4,7% gegroeid in vergelijking met dezelfde periode van 1998, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De afgelopen vijf jaar is de omzet van de detailhandel alleen in het eerste halfjaar van 1998 sterker gestegen.

De omzetgroei in het afgelopen halfjaar komt voornamelijk voor rekening van de non-foodsector van de detailhandel (+7,6%). De detailhandel in voedingsmiddelen is hierbij achtergebleven en is uitgekomen op een omzet die slechts 1,1% hoger ligt dan in de eerste zes maanden van 1998.

Non-food detailhandel profiteert over breed front

Bij de non-foodsector van de detailhandel hebben bijna alle branches geprofiteerd van de kooplust van het winkelpubliek. Zo was er veel belangstelling voor artikelen in de sfeer van de persoonlijke verzorging. De drogisterijen haalden 8,7% meer omzet dan in de eerste zes maanden van 1998 en de kledingzaken groeiden met 6,8%. Ook aan artikelen in en om de woning gaf de consument meer uit. De meubelbranche ging er in het eerste halfjaar 9,2% op vooruit, de consumentenelektronica 7,2% en de doe-het-zelfbranche verkocht 8,3% meer dan in het eerste halfjaar van 1998.

Foodsector blijft achter

Sinds 1994 is omzetgroei bij de detailhandel in voedingsmiddelen (+1,1%) nog niet zo laag geweest als in het afgelopen halfjaar. Deze lage omzetgroei wordt deels veroorzaakt door de relatief sterke groei in de eerste zes maanden van 1998.

De supermarkten die bijna 80% van de omzet in de foodsector voor hun rekening nemen, hebben de omzet in het eerste halfjaar met 1,2% zien toenemen. Opvallend is de zeer matige gang van zaken bij de slijterijen waar de omzet in het afgelopen halfjaar met 5,2% inzakte.

Omzet detailhandel in juni +7,6%

Juni is een prima maand geweest voor de winkeliers. De winkelomzet is 7,6% hoger uitgekomen dan in juni vorig jaar en bereikt een niveau van 13,1 miljard gulden. Dit betekent dat een huishouden in juni voor ongeveer 2000 gulden heeft gewinkeld.

In juni heeft ook de foodsector goed meegedaan aan de groei. Bij de winkels in voedingsmiddelen constateert het CBS in juni een omzetgroei van 3,8%.

De winkels in non-foodartikelen hebben in juni zelfs 10% meer verkocht in vergelijking met juni vorig jaar en komen hiermee uit op een omzet van 8,3 miljard gulden. Dit is een besteding van ongeveer 1250 gulden per huishouden.

Technische toelichting

De totale detailhandelsomzet omvat zowel de door winkels (food en non-food) behaalde omzet als de omzet van de postorderbedrijven en de ambulante handel. De hier gepresenteerde uitkomsten hebben een voorlopig karakter. In vergelijking met eerdere publicaties zijn de cijfers van de supermarkten naar boven bijgesteld.

Bij een beoordeling van de maandelijkse omzetverandering dient rekening te worden gehouden met het verschil in verkoopdagen. Zo heeft juni 1999 een woensdag meer, maar een maandag minder dan juni 1998. Als men hiervoor corrigeert, komt de omzetgroei bij de totale detailhandel in juni bijna 1,2 procentpunten lager uit en bedraagt dan ongeveer 6,5% .

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie over de cijfers kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. R.P.R. Duijkers, tel. (070) 337 44 28; e-mail: rdks@cbs.nl. Overige informatie kunt u krijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel. Ontwikkeling van geldomzetten (incl. BTW) in de detailhandel

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 19 augustus 1999

Deel: ' Detailhandelsverkopen eerste halfjaar flink omhoog '
Lees ook