Vakcentrum Levensmiddelen

25 - 06 - 2002
Detaillistenvertegenwoordigers verenigen zich in Forum (25 juni 2002)

Schaalvergroting van commerciële organisaties en het erkennen van de grote mate van gelijkheid tussen de verschillende detaillistenverenigingen zijn de directe aanleiding voor de oprichting van het Forum Detaillistenverenigingen. In dit forum zijn detaillistenvertegenwoordigers van alle formules binnen de zelfstandige supermarktbranche verenigd. Het forum is een initiatief van het Vakcentrum.

Op 24 juni 2002 kwamen bovengenoemde vertegenwoordigers voor de tweede maal bij elkaar. De eerste bijeenkomst op 9 april jongstleden stond met name in het teken van kennismaking en introductie van de verschillende formules. De tweede bijeenkomst kende een praktischer gehalte en leidde tot de formalisering van het forum.

Tijdens de tweede bijeenkomst is duidelijk in kaart gebracht welke activiteiten het forum zal initiëren. De activiteiten kunnen gegroepeerd worden rond:

professionalisering
Wat elke detaillistenvereniging voor ogen heeft is een duidelijke verdere eigen professionalisering. Het beslag dat op een bestuurslid van een vereniging wordt gelegd neemt toe. Zowel in kwantitatieve (tijd) als kwalitatieve (kunde) zin. Binnen het forum worden activiteiten ontplooid die kunnen leiden tot een grotere mate van professionalisering.

informatie-uitwisseling
Het forum zal ten behoeve van informatie-uitwisseling als platform dienen. Onderwerpen komen aan de orde waarbij de zelfstandigheid van de ondernemer voorop staat.

activiteiten onder de noemer gezamenlijk belang" Onderwerpen die zich lenen voor informatie-uitwisseling zijn in de regel ook de onderwerpen die zich lenen om gemeenschappelijk te worden opgepakt. Franchising, ruimtelijke ordening en e-commerce zijn de onderwerpen die in eerste instantie op de agenda zullen prijken.

Natuurlijk zullen de activiteiten zich uitkristalliseren. In eerste instantie zal met name het accent gelegd worden op informatie-uitwisseling. Geleidelijk zullen vanuit deze informatie-uitwisseling en uitdieping van onderwerpen activiteiten worden geïnitieerd.


---

Deel: ' Detaillistenvertegenwoordigers verenigen zich in Forum '
Lees ook