PERSBERICHT

'Development is dead!' is de titel van het nieuwste research paper van Bloor Research.

Het document geeft inzicht in de manier waarop technologie de belangrijkste drijvende kracht is geworden achter organisaties. Het beschrijft de facetten van technologie-gedreven ondernemingen en presenteert de punten die van levensbelang zijn voor dergelijke organisaties. Succes zit in de kennis om technische oplossingen te bouwen die tegemoet komen aan de zakelijke uitdagingen.

Belangrijkste conclusies

In de opinie van Bloor Research moeten organisaties zich bewust zijn van de volgende feiten:

Er bestaan niet langer zaken als applicaties, ten minste niet zoals we die traditioneel kennen. Applicaties zijn verworden tot een beheerde collectie diensten, gebouwd vanuit een heterogene reeks van onderliggende technologieën

Technologie stelt organisaties in staat te opereren en staat ten dienste aan de organisatie. Zakelijke doelstellingen zijn de drijvende kracht achter de implementatie van technologie. Om zo'n implementatie succesvol te laten zijn, moeten organisaties volledig begrijpen waarmee zij geld verdienen en welke technische producten en faciliteiten beschikbaar zijn.

Simpele, flexibele en cyclische technologie strategieën zijn nodig voor organisaties die hun zakelijke kansen willen maximaliseren.

De technologie-gedreven cyclus omvat definitie van de activiteiten, het gebruik van technologie en het beheer van de infrastructuur. Ieder stadium stelt eisen aan de informatie waaraan moet zijn voldaan voordat de volgende fase kan worden ingezet.

De fasen van voorbereiding, definitie en accoordbevinding over de informatie-behoeften, het ontwerp en het raamwerk van het zakelijk model, zowel als de technische infrastructuur moeten zijn doorlopen alvorens de cyclus kan worden opgestart.

Het gebruik van informatietechnologie moet worden gestuurd op toegevoegde waarde. Zakelijke en operationele functies moeten in het ontwerp zijn opgenomen en er moeten mogelijkheden zijn voor proefprojecten en prototyping. De activiteiten omvatten de definitie van de eisen, de technische implementatie en de periode vanaf roll-out tot onderhoud.

De 'bottom line'

Tegen de achtergrond van steeds snellere technologische veranderingen moeten organisaties die het potentieel van nieuwe technologieën willen benutten nieuwe modellen voor de bepaling van zakelijke doelstellingen, technisch gebruik en infrastructureel management integreren. Deze modellen verhogen de kans op succes doordat zij een organisatie verzekeren van een heldere blik op de eigen activiteiten, op het potentieel dat wordt geboden door bestaande en nieuwe technologieën en op de mogelijkheden van de operationele faciliteiten om tegemoet te komen aan de zakelijke behoeften.

Deel: ' 'Development is dead!' nieuwste paper Bloor Research '
Lees ook