Gemeente Deventer

Deventer gooit hoge ogen als toeristische stad

Deventer is een toeristische stad die zich kan meten met andere grote en middelgrote steden in Nederland. Dat concludeert de Stichting Continu Vakantie Onderzoek naar aanleiding van een onderzoek dat in 2000 is uitgevoerd naar toeristisch bezoek aan steden. Toerisme is een van de speerpunten uit het grotestedenbeleid. Deventer neemt vanaf 1999 deel aan het onderzoek. Ieder jaar staat een bepaald thema centraal. In 2000 waren dat bezoekomvang en ondernomen activiteiten.

Deventer heeft in 2000 meer toeristische bezoekers ontvangen. De bezoekomvang en bezoekfrequentie zijn toegenomen ten opzichte van 1999. De gemiddelde bestedingen bedragen het dubbele van wat in 1999 werd aangenomen. Ook op basis van de ondernomen activiteiten mag Deventer zich zonder blozen een toeristische stad noemen.

In 2000 heeft Deventer 480.000 bezoekers ontvangen met een recreatief doel. Deze bezoekers hebben gezamenlijk 910.000 bezoeken in de stad afgelegd. De gemiddelde bezoekfrequentie bedraagt 1,9 bezoek per bezoeker. De bezoeken hebben door het hele jaar plaats. Alleen in het voorjaar blijft het bezoek wat achter bij andere steden.

In 2001 staat het thema bestedingen centraal. Nagegaan zal worden waar de bestedingen terechtkomen in de stad: in de winkels, in de horeca of elders. Voor de komende jaren krijgen ook thema?s als bereikbaarheid en imago aandacht.

Stad vaker bezocht

Van alle respondenten heeft 56 procent Deventer de afgelopen twaalf maanden eerder bezocht. Twintig procent heeft langer dan één jaar geleden Deventer nog bezocht. Voor zestien procent was dit een eerste bezoek aan de stad. De bezoekers komen voornamelijk uit Gelderland (26%), Overijssel (18%), Noord- en Zuid-Holland (30%), Utrecht (3%). Uit de zuidelijke provincies komt elf procent van het bezoek. De noordelijke provincies zijn in deze periode samen goed voor dertien procent. De meeste bezoekers komen met de auto naar Deventer (61%); 21 procent kwam met de trein.

De leeftijd van de bezoeker is zeer divers. Ten opzichte van de andere steden ontvangt Deventer meer volwassenen bezoekers. Het aandeel senioren (55+) bedraagt 37 procent. Deventer staat daarmee op de derde plaats achter steden als Maastricht en Dordrecht. In vergelijking met andere steden bezoeken meer vrouwen Deventer (65% vrouw). De bezoekers komen uit alle sociale klassen. In vergelijking met andere steden komen relatief meer personen uit hogere sociale klassen. Bezoekers uit de lagere sociale klassen bezoeken Deventer echter vaker door het jaar heen.

Belangrijkste activiteiten

De belangrijkste tijdens de bezoeken waren winkelen voor plezier (66%), bezoek aan horeca voor lunch, diner en dergelijke (41%, bezoek horeca op terrasje zitten (31%), bezoek evenement (13%), bezoek museum/ attractie (13%) en theater/ concert (10%).

Deventer kan een vergelijking met andere toeristische steden aan. Deventer komt regelmatig voor in de top vijf waar het gaat om typisch toeristische activiteiten. Met ?Op een terrasje zitten? bezet Deventer de derde plaats, het aandeel bezoek aan evenementen is goed voor een vijfde plaats, een bezoek aan een museum scoort onder Deventer bezoekers eveneens hoog (vierde plaats) en bezoek aan theater/ concert is goed voor een vijfde plek.

Besteding in de stad

Per bezoek besteedde driekwart van de bezoekers 25 gulden of meer. Ruim 22 procent gaf meer dan honderd gulden uit per bezoek. De gemiddelde besteding per persoon per bezoek bedraagt 104,50 gulden. Deventer heeft de intentie de komende jaren deel te blijven nemen in het onderzoek. Belangrijk voordeel van het onderzoek is dat op deze wijze ontwikkelingen in het stedenbezoek op de voet gevolgd wordt en effecten van beleid te meten zijn.

Deel: ' Deventer gooit hoge ogen als toeristische stad '
Lees ook