PERSBERICHT

Devote N.V. continueert in derde kwartaal 1999 forse groei

Bunnik - 26 oktober 1999 - De Raad van Bestuur van Devote N.V. te Bunnik -Business en IT-architectuur - maakt bekend dat omzet en nettowinst in het derde kwartaal 1999 fors zijn gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 1998. Daarmee presteert de onderneming in lijn met de eerder uitgesproken verwachtingen.

In de periode juli tot en met september 1999 hebben de business units IT-Architects en IT-Engineering het hoge groeitempo vastgehouden. Ook de ontwikkeling van de winstgevendheid ligt in lijn met de verwachtingen. De medio vorig jaar gestarte business unit Business Solutions heeft na de aanvankelijk voortvarende groei het ontwikkelingstempo in de zomerperiode iets moeten temperen. Er zijn maatregelen genomen die de voorwaarden moeten scheppen waardoor deze, overigens nog beperkte activiteit, vanaf het eerste kwartaal 2000 naar verhouding kan bijdragen in de groei en het resultaat.

In het derde kwartaal is de cliëntenkring wederom uitgebreid, onder meer met een aantal grote opdrachtgevers in de overheidssfeer. Daarmee heeft de onderneming in de markt van overheidsorganisaties een belangrijke doorbraak bereikt. Het personeelsbestand is volgens plan in het derde kwartaal verder uitgebreid terwijl het verloop onveranderd zeer laag is gebleven.

Zoals eerder gemeld heeft per 1 juli 1999 de overname plaatsgevonden van het 51% belang in Insite BV door Devote. Per 1 juli 2002 worden de resterende 49% van de aandelen van Insite overgenomen. Voor Devote betekent de acquisitie van Insite (33 medewerkers, omzet in 1998 ƒ 2 miljoen) een verdieping van het dienstenaanbod naar klanten. Met Insite beschikt de onderneming over het topbedrijf in Nederland op het gebied van bedrijfsmatige internettoepassingen. "Dankzij Insite kunnen wij opdrachtgevers gedetailleerde kennis en ervaring bieden op het strategische terrein van E-business. Ook bieden wij met Insite gezamenlijk turn-key E-business projecten aan vanuit het verlengde van de architectuuractiviteiten van Devote. Daarmee hebben wij dit voor de toekomst zo belangrijke deelsegment van de IT-markt goed afgedekt" aldus ir. Ron Verweij, voorzitter van de Raad van Bestuur van Devote.

Vooruitzichten
Bij de succesvolle introductie aan AEX Exchanges in februari jl. heeft de Raad van Bestuur de verwachting uitgesproken dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in de komende drie jaar een gemiddelde autonome jaarlijkse groei van de omzet en de winst kan worden gerealiseerd van ten minste 60%. "Op basis van de huidige inzichten en onvoorziene omstandigheden voorbehouden houden wij vast aan deze uitspraak", zegt Ron Verweij. Voor geheel 1999 verwacht Devote, mede door de bijdrage van Insite, een circa 80% hogere omzet en nettowinst in vergelijking met 1998.

Profiel Devote
Devote opereert in de top van de automatiseringsmarkt. Haar opdrachtgevers behoren tot de top-100 van in Nederland opererende ondernemingen. Devote verdiept zich in zowel de business en IT-problematiek van de opdrachtgever.Vervolgens ontwerpt en implementeert Devote de optimale architectuur voor de informatiesystemen, geheel toegesneden op de betreffende business problematiek.

De activiteiten van Devote zijn onderverdeeld in drie Business Units:
- Devote IT Architects: ontwerpt complexe en innovatieve IT-architecturen;
- Devote IT Engineering: implementatie van architecturen en hierop gebaseerde projecten.
- Devote Business Solutions: ontwerpt en levert business en IT-oplossingen die moeten leiden tot een effectiviteitsvoordeel bij de opdrachtgever;

Bunnik, 26 oktober 1999
De Raad van Bestuur van Devote N.V.

Voor nadere informatie:
Ir. Ron Verweij, voorzitter Raad van Bestuur
telefoon: 030 - 656 9010

Zie ook onze website www.devote.nl

Deel: ' Devote continueert in derde kwartaal 1999 forse groei '
Lees ook