Devote wil internetbedrijf Interchange overnemen

Verdere versterking van positie op markt van e-commerce toepassingen en IT-architectuur

Bunnik, 11 februari 2000 - De Raad van Bestuur van Devote N.V. maakt bekend in onderhandeling te zijn over de overname van het internetbedrijf Interchange Group BV te Gouda. De verwachting is gewettigd dat de onderhandelingen zullen leiden tot definitieve overeenstemming. Het daartoe benodigde due dilligence onderzoek is inmiddels in gang gezet. De overname van Interchange Group betekent voor Devote een verdere versterking van zijn positie op de markt voor e-commerce toepassingen en IT-architectuur. In 1999 bedroeg de omzet van Interchange ruim 4 miljoen gulden. Op dit moment heeft het bedrijf 26 medewerkers en is winstgevend. Eerder dit jaar nam Devote het internetbedrijf Insite volledig over.

Interchange en Insite sluiten zeer goed bij elkaar aan. Waar Interchange zich meer richt op met name de business-to-business internetmarkt, is Insite marktleider bij internettoepassingen voor de retail. Interchange heeft een goede staat van dienst bij met name grote ondernemingen en werkt onder andere voor: UPC, Reckitt Benckiser, Deloitte & Touche, MARKO en het CBS. De overname door Devote stelt Interchange in staat dit jaar extra te investeren in de groei van de organisatie en de verdere professionalisering van de onderneming. Bovendien zal Interchange kunnen profiteren van de ervaring van Devote voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Het is de intentie dat Devote 100% van de aandelen van Interchange Groep overneemt. De transactie zal worden voldaan in contanten dan wel aandelen Devote. 'Interchange is net als Insite een diamant onder de professionele internetbedrijven in Nederland', zegt ir R.J. Verweij, voorzitter van de raad van bestuur van Devote. 'Het bedrijf heeft zeer veel kennis op het gebied van architectuur en de bijbehorende zakelijke internettoepassingen. Interchange is meer gericht op internetarchitectuur en toepassingen in de business-to-business markt, terwijl Insite marktleider is in de retailsector. Qua platform en techniek sluit Interchange naadloos aan bij Insite, die overigens Interchange reeds kende en het onder de aandacht bracht. Kortom, voor alle partijen "a perfect fit".'

Profiel Interchange
Interchange, opgericht in 1995, telt momenteel 26 medewerkers. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en implementeert internetapplicaties op basis van doordachte systeem-, netwerk- en applicatiearchitecturen. Zij richt zich daarbij op ondernemingen en organisaties die succesvol willen opereren op basis van de middelen die internet hen aanreikt. Het bedrijf maakt de mogelijkheden van ICT inzichtelijk en stelt haar opdrachtgevers in staat optimaal te profiteren van bedrijfsbrede oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van internet. Een belangrijke doelstelling van Interchange is kennismarktleider te zijn en te blijven. De medewerkers worden continu in de gelegenheid gesteld deze doelstelling te realiseren. Door zich te specialiseren (verticaal) in netwerk-, systeem- of applicatie-architecturen voor zakelijke internettoepassingen zijn de beste mensen op hetzelfde gebied in staat onderling kennis en ervaring uit te wisselen. Het is de bedoeling dat Interchange haar activiteiten onder het bestaande management zal voortzetten waarbij een optimale afstemming met en aansluiting op de activiteiten van Devote en Insite zal plaatsvinden. Versterking marktpositie
Voor Devote betekent de acquisitie van Interchange een belangrijke versterking van de positie op de markt van zakelijke internettoepassingen. De eerdere overname van het internetbedrijf Insite en de integratie van beide bedrijven die daarop volgde heeft een combinatie tot stand gebracht van disciplines op het gebied van internettoepassingen en IT-architectuur die uniek is in Nederland en die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling en de implementatie van complexe internetprojecten. Interchange, Insite en Devote zijn complementair, maar waar Insite meer de nadruk legt op de front-office aspecten van een e-commerce oplossing, waarborgen Interchange en Devote de achterliggende architectuur: de integratie van front-office en bestaande back-office systemen. Devote Business Solutions beschikt bovendien over consultants die de kennis en ervaring hebben om de veranderende bedrijfsprocessen in de organisatie te verankeren. Ook in termen van klantenbestand en geografische spreiding van de activiteiten sluiten de bedrijven volledig op elkaar aan.

Publicatie jaarcijfers 1999

De jaarcijfers 1999 van Devote worden woensdag 16 februari a.s. gepubliceerd.

Bunnik, 11 februari 2000
Raad van Bestuur van Devote N.V.

Voor nadere informatie:
Ir R.J. Verweij, voorzitter Raad van Bestuur
Tel: 030 - 656 9010
Zie ook onze websites: www.devote.nl
www.insite.nl
www.interchange.nl

Deel: ' Devote wil internetbedrijf Interchange overnemen '
Lees ook