PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

24 januari 2000

Dewael: welvaartsvast maken onderwijsdotatie kan alleen in het kader van grondige hervorming financieringswet.

Minister-president Dewael is tegen de koppeling van het onderwijsbudget aan het Bruto Binnenlands Product zonder een grondige hervorming van de financieringswet. Op basis van die financieringswet uit 1988 krijgen de gewesten en gemeenschappen middelen (dotaties) van de federale overheid. De onderwijsministers van de Franstalige gemeenschap Jean-Marc Nollet en Pierre Hazet hadden de voorbije dagen gepleit om de onderwijsdotatie op deze manier welvaartsvast te maken. Nollet wil dat de Franse gemeenschapsregering de koppeling op de agenda van de Costa laat plaatsen.

Volgens Patrick Dewael moet men binnen de Costa eerst werk maken van een grondige hervorming van de financieringswet. Dit moet leiden tot een belangrijke mate van fiscale autonomie voor de deelstaten. Alleen dan is het mogelijk dat de gewesten en gemeenschappen op een verantwoorde en duidelijke wijze de inkomsten voor de eigen bevoegdheden kunnen regelen.

Dewael stelde eerder al - bij het totstandkomen van het Sint-Elooisakkoord - dat het huidige onderwijsbudget in de komende jaren ontoereikend zal zijn, in eerste instantie voor het Franstalig onderwijs, maar ook voor het Vlaams onderwijs. Dat laatste kan nu immers beroep doen op middelen die normaal voor gewestelijke materies bestemd zijn. Naar aanleiding van het Sint-Elooisakkoord engageerden de Vlaamse coalitiepartners - VLD, SP, AGALEV en VU/ID - zich om in het kader van de Costa te komen tot een belangrijke mate van fiscale autonomie.

Het is volgens Dewael nu duidelijk dat de beweringen dat het onderwijsakkoord (Sint-Elooisakkoord) aan Vlaanderen alle middelen ontnam om de Franstaligen te dwingen over fiscale autonomie te onderhandelen, onjuist zijn. De Minister-president beklemtoont dat Vlaanderen dankzij het Sint-Elooisakkoord ondertussen wel al een eigen beleid kan voeren inzake tewerkstellingsprogramma's (overheveling trekkingsrechten) en dat de Vlaamse afcentiemen een feit zijn.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Dewael over welvaartsvast maken onderwijsdotatie '
Lees ook