Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VRIJDAG 28 JUNI 2002

Dewael vraagt sereen debat

Vlaams minister-president Patrick Dewael heeft verwonderd kennis genomen van de onmiddellijk sterk afwijzende reacties die sommige Franstalige politici hebben verspreid ter gelegenheid van de publicatie van 'Het Vlaams Manifest'. Hij roept hen op het Manifest daadwerkelijk en aandachtig te lezen.

Dewael is ervan overtuigd dat het merendeel van de voorstellen die hij in dit Manifest in een geest van wederzijds respect uit de doeken doet, evenzeer, zoniet nog meer in het belang van Wallonië zijn als in het belang van Vlaanderen. Hij ontkent dat hij in zijn Manifest Wallonië voorstelt in beledigende of vernederende bewoordingen, wel integendeel.

(meer inlichtingen: Bart Tommelein, woordvoerder minister-president Patrick Dewael, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel, tel. 02/553.29.11)

Deel: ' Dewael vraagt sereen debat '
Lees ook