Kempen & Co

PERSBERICHT

Dexia Bank Nederland niet verrast door actie stichtingen

Verzet tegen splitsing Dexia Bank Nederland

AMSTERDAM - Bij de Amsterdamse rechtbank zijn drie verzoekschriften ingediend waarbij verzet is aangetekend tegen de voorgenomen splitsing van Dexia Bank Nederland in Dexia Bank Nederland en Kempen & Co. Die splitsing zou begin april operationeel moeten zijn. Het verzet is gedaan aan het einde van de wettelijke termijn van een maand.

De Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease en de Consumentenbond zijn van oordeel dat als gevolg van de beoogde splitsing effectenlease contractanten en hun echtgenoten worden beperkt in hun verhaalsmogelijkheden. Daarnaast is door twee individuele personen verzet gedaan.

Dirk Bruneel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dexia Bank Nederland: "Wij zijn niet verrast door deze actie, omdat het doen van verzet een mogelijkheid is bij een splitsing. Wij vinden echter dat het verzet ongegrond is en wij zien dit dan ook als een nieuwe actie in een reeks van vele om Dexia bewust imagoschade toe te brengen en onder druk te zetten. Wij laten ons hierdoor niet van de wijs brengen. De door Dexia Groep gegeven waarborgen in het kader van de splitsing zijn ruim voldoende. We zien deze zaak met het volste vertrouwen tegemoet en gaan er van uit de voorgenomen splitsing snel te kunnen realiseren."

Zoekwoorden:

Deel: ' Dexia Bank Nederland niet verrast door actie stichtingen '
Lees ook