Euronext deelt mee - 13/02/2003

Dexia - Bijkomende opneming

Dexia - Bijkomende opneming

Gewone aandelen
ISIN code : BE0003796134 SRW code: 3796.13
Stock code : DEXB

VVPR-strips
ISIN code : BE0005587580 SRW code: 5587.58
Stock code : DEXSB


- Opneming op 14.02.2003 (In aansluiting op de berichten gepubliceerd in de Koerslijst van 01.08.2000 en 06.02.2003)

Op Continumarkt Groep A0 14.289.387 nieuwe aandelen cp. 2 en volgende aangehecht, ( Nrs 1.697.398.981 tot en met 1.700.043.363 voor het deel van de nieuwe aandelen die voor het ogenblik aan toonder uitgegeven zijn) , die uitgegeven werden ten gunste van het personeel, door beslissing van de Raad van Bestuur genomen op de vergaderingen van 23.05.2002 en 05.12.2002.

63.000 nieuwe gewone aandelen , cp. 2 en volgende aangehecht, (Nrs. 1.700.043.363 tot en met 1.700.106.362), die uitgegeven werden in gevolge de uitoefening op 31.12.2002 van 63.000 warrants uitgegeven op 30.05.2000 ten gunste van het personeel .

Op Enkele fixing Groep B9 14.352.387 nieuwe VVPR-strips cp. 2 en volgende aangehecht, (Nrs. 2.522.429.910 tot en met 2.525.137.291 voor het deel van de nieuwe VVPR-strips die voor het ogenblik aan toonder uitgegeven zijn), gecreëerd naar aanleiding van dezelfde verrichtingen .

Bijgevolg zal vanaf 14.02.2003:

het aantal opgenomen effecten op de Eerste Markt van Euronext Brussels van 1.167.333.465 naar 1.181.685.852 gewone aandelen en van 605.199.385 naar 619.551.772 VVPR-strips gebracht worden.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Dexia - Bijkomende opneming aan Euronext Brussel '
Lees ook