Rabobank Nederland

Corporate en investment banking onder gezamenlijk dak

DG BANK EN RABOBANK BUNDELEN KRACHTEN IN STRATEGISCHE ALLIANTIE
15 oktober 1999

Als antwoord op de voortgaande integratie van de Europese financiële markten hebben DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank (Frankfurt) en de Rabobank Groep besloten hun krachten te bundelen in een strategische alliantie. Zij zullen om te beginnen hun corporate en investment banking-activiteiten samenvoegen in een joint-venture-bank op basis van een gelijkwaardige inbreng en gelijk aandeelhouderschap. Hun lange-termijndoelstelling is de vorming van een Europese coöperatieve bank op basis van een netwerk van coöperatieve financiële dienstverleners met een sterke positie in hun thuismarkt. De nieuwe joint-venture onder de werknaam DG-Rabo International zal zich met een compleet pakket kapitaalmarkt-, advies- en andere bancaire producten richten op de thuismarkten van de DG BANK en de Rabobank Groep, alsmede op andere Europese landen.

Dit hebben de voorzitters van de hoofddirecties van de Rabobank Groep en DG BANK, ir. drs. Hans Smits en dr. Bernd Thiemann, vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Utrecht en in Frankfurt na de tekening van een intentieverklaring. Onze krachtenbundeling is gebaseerd op een model dat open staat voor andere leden van de coöperatieve familie en dat tevens de mogelijkheid insluit van diverse joint-ventures op andere terreinen van de financiële dienstverlening in een later stadium, aldus Smits en Thiemann.

In de vandaag ondertekende intentieverklaring zeggen beide partners dat een bundeling van krachten op specifieke financiële terreinen met behoud van ieders zelfstandigheid in het bedienen van de thuismarkt de beste manier is om de concurrentiekracht van de Europese coöperatieve financiële sector te waarborgen. Deze benadering is gericht op het creëren van significante schaalvoordelen, ten einde de deelnemende coöperatieve partners in staat te stellen hun klanten blijvend van hoogwaardige en concurrerende diensten en producten te voorzien. In hun thuismarkt blijven zij de binnenlandse klanten bedienen en in aanvulling daarop ook de internationaal opererende klanten van de partners.

Focus op high tech-segmenten en food & agribusiness De geplande joint-venture van DG BANK en Rabobank op het gebied van corporate en investment banking zal bestaan uit vier business units: Capital Markets/Treasury, Equity/International Mergers & Acquisitions, Structured Finance en International Finance. DG-Rabo International zal zich richten op grote en middelgrote ondernemingen, financiële instituten en de coöperatieve partnerorganisaties. In de international finance-markt buiten Europa zal DG-Rabo International zich richten op een beperkt aantal sectoren waarin de partners reeds over onderscheidende expertise en ervaring beschikken. In eerste instantie zal de joint-venture daarbij de focus richten op de food & agri-industrie. Andere dynamische groeisectoren, zoals media, telecommunicatie, IT/software en energie zullen worden toegevoegd. DG-Rabo International zal beschikken over een internationaal netwerk van meer dan 120 kantoren in 40 landen.

Grote mate van complementariteit De inbreng van DG BANK en Rabobank in de nieuwe joint-venture is in sterke mate complementair. Vanuit klantenperspectief bezien bestaat de kracht van de Rabobank uit haar wereldwijde netwerk, haar sterke positie in de internationale food & agribusiness, haar belangrijke positie in de Nederlandse markt van bedrijven en institutionele beleggers en haar grote plaatsingskracht in de retailmarkt. DG Bank heeft een belangrijke positie in de Duitse markt van bedrijven en instituten en daarnaast een grote plaatsingskracht in de retailmarkt. Vanuit een productperspectief bezien is de Rabobank sterk in treasury producten, structured finance en securitisaties en DG Bank in beursintroducties en aandelen (her)plaatsingen (Neuer Markt) en hypothecaire pandbrieven (Pfandbriefe).

Door op het gebied van corporate en investment banking de krachten te bundelen verwachten DG Bank en de Rabobank Groep additionele synergievoordelen op het gebied van kosten en inkomsten ter grootte van 200 miljoen Euro per jaar. Beide partners zullen 50 procent van de aandelen in DG-Rabo International houden. De operationele hoofdkantoren van deze joint-venture zullen gevestigd zijn in Amsterdam en Frankfurt. Beide partners zijn op basis van pariteit in de directie van de joint-venture vertegenwoordigd. In eerste instantie zal de heer Uwe E. Flach, de verantwoordelijke voor investment banking in de hoofddirectie van DG Bank, het voorzitterschap van DG-Rabo Internationals directie bekleden. Plaatsvervangend voorzitter is de heer Ton Toebosch, die per 1 november 1999 is benoemd als voorzitter van de directie van Rabobank International. De Raad van Commissarissen zal in eerste instantie onder voorzitterschap staan van ir. drs. Hans Smits met dr. Bernd Thiemann als plaatsvervangend voorzitter.

Volgende stappen DG BANK en de Rabobank hebben zichzelf een kort tijdpad gegeven voor de verdere uitwerking van de in de intentieverklaring uitgesproken wens tot oprichting van een joint-venture. De volgende stap bestaat uit de effectuering van de al bestaande plannen in nauw overleg met aandeelhouders en de diverse bestuurlijke gremia van de twee organisaties. Hoofdpunten zijn de structuur van de joint-venture, inclusief de due dilligence, en vraagstukken in het kader van het integratieproces. Voor het einde van het jaar zullen alle noodzakelijke stappen worden gezet voor het maken van een definitieve overeenkomst. Beide partners hebben zich ten doel gesteld DG-Rabo International binnen zes maanden operationeel te doen zijn.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' DG Bank en Rabobank bundelen krachten '
Lees ook