Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

DG Ruimte: meer dan alleen een nieuwe naam voor de RPD (1-8-2002)


Vanaf 1 augustus 2002 gaat de RPD (Rijksplanologische Dienst, onderdeel van het Ministerie van VROM) in gereorganiseerde vorm verder onder de naam Directoraat-Generaal Ruimte (DG Ruimte). Het DG Ruimte richt zich op het aangeven van heldere, strategische kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Het DG Ruimte zal meer sturen op hoofdlijnen, waarbij de samenwerking tussen overheden en private organisaties gestimuleerd zal worden. Het DG Ruimte zal gaan werken met een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij zal de inzet van mensen en financiële middelen worden gebundeld per regio. Het DG Ruimte bestaat uit de volgende vier beleidsdirecties:

Visievorming en ontwerp (denkt strategisch vooruit door creatieve, vernieuwende en uitvoerbare concepten te ontwikkelen), Nationaal en Internationaal beleid (is verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsafstemming), Regionaal beleid (vervult de rol van intermediair tussen rijk en regio. Deze directie is het aanspreekpunt voor de overheden en instellingen in de regio's), Ruimtelijk Investeren (investeert in de ontwikkeling van ruimtelijke projecten en programma's van nationaal belang). Alle medewerkers zullen bij wijze van start een korte 'stage' gaan lopen bij hun relaties. Enerzijds kunnen zij hierdoor ervaren wat er in hun werkveld speelt, en anderzijds kunnen zij de nieuwe werkwijze van het DG Ruimte uitdragen.

( bron: https://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7971&site=persbericht )


---

Deel: ' DG Ruimte meer dan alleen nieuwe naam voor RPD '
Lees ook