DHV maakt plan voor veiliger spoor bij Bunnik


Viaducten en spooronderdoorgangen verbeteren veiligheid en verkeersdoorstroming

AMERSFOORT, 20120620 -- ProRail verbetert de komende jaren de veiligheid van het spoor en de doorstroming van het wegverkeer bij Bunnik. Vanwege het ruimtegebrek ontwierp DHV een complexe constructie voor een spooronderdoorgang en toekomstige toerit voor de A12. De bouw gaat 2014 van start en is naar verwachting in 2015 afgerond.

De bestaande spoorwegovergangen rondom Bunnik zorgen voor grote opstoppingen in het verkeer naar de A12. In het nieuwe ontwerp wordt de kruising van de doorgaande weg met de spoorlijn vervangen door twee conflictvrije kruisingen: één onderdoorgang voor snel verkeer en één voor langzaam verkeer.

Grondig onderzoek
Namens ProRail voerde DHV een verkeersstudie uit om de wegindeling te bepalen, en voerden de ingenieurs geotechnisch onderzoek uit naar de draagkracht van de bodem om de fundering en het kunstwerk te kunnen dragen. Bovendien deed DHV onderzoek naar de benodigde aanpassingen aan het beveiligingssysteem van het spoor. Ten slotte onderzocht het bedrijf de gevolgen van de tunnel op de luchtkwaliteit, geluidoverlast, ecologie, archeologie, bodem, water, kabels en leidingen en verkeer. 

1100 motorvoertuigen en 22 treinen per uur
Het plan is ontworpen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de zeer beperkte ruimte in het gebied. Nils den Hartog, projectmanager bij DHV: “De extreem beperkte ruimte maakte de situatie in Bunnik extra uitdagend, zodat we op de vierkante meter moesten plannen. Dat is gelukt, maar dat betekent ook dat we extra grondig moesten doorrekenen wat de gevolgen zijn voor de ruimte die daardoor extra intensief gebruikt wordt. Er gaan namelijk wel 1100 motorvoertuigen en 22 treinen per uur over het traject.” 

Aanbesteding en bouw
Op basis van het ontwerp dat er nu ligt stelt DHV het aanbestedingsdossier op. Paul Reekers, projectleider bij DHV: “ProRail wil dit werk met een Design en Construct contract op de markt zetten. Dat houdt in dat de detailuitwerking van het ontwerp door een aannemer worden gedaan. DHV stelt hiervoor de contractdocumenten en het bijbehorende referentieontwerp op.”
De bouw van het plan gaat naar verwachting 2014 van start, en wordt in 2015 afgerond.


Deel: ' DHV maakt plan voor veiliger spoor bij Bunnik '
Lees ook