DHV presenteert Duurzaamheidsverslag 2011


AMERSFOORT, 20120403 -- Advies- en ingenieursbureau DHV B.V. heeft op 3 april 2012 haar Duurzaamheidsverslag 2011 gepresenteerd. Het verslag beschrijft de belangrijkste Nederlandse duurzaamheidsprestaties en ontwikkelingen bij het bedrijf in 2011 en blikt vooruit.

Duurzaamheidsprogramma
Begin 2011 is DHV gestart met een tweejarig duurzaamheidsprogramma onder leiding van programmadirecteur ir. Marjolein Demmers MBA. Doel van het programma is om met DHV een step change te maken in haar bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Naast het borgen van de directe verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in projecten en bedrijfsvoering speelde DHV in 2011 een actieve rol in het agenderen van duurzaamheidsonderwerpen in de sector, mede door het organiseren van klantbijeenkomsten en rondetafelgesprekken. Ook ging DHV een samenwerking aan met RCE (Regional Centre of Expertise) Rhine Meuse voor het bevorderen van duurzaamheid in het voortgezet onderwijs.

Kengetallen 2011 DHV B.V.
 Omzet (€ miljoen)                 253 Medewerkers (aantal)            1.814 Instroom / Uitstroom (aantal) 95 / 333 Vrouwelijk management (%)    21 Ziekteverzuim (%)                 4,2 Gevolgde opleidingen (dagen)  1.775 CO2-uitstoot/FTE (ton)           5,32 Compensatie CO2-uitstoot (%)   100 CO2-Prestatieladder (niveau)      5 Papierverbruik/FTE (kg)           32 Sponsoring (€ duizend)            35 
Vooruitblik
In 2012 ontwikkelt DHV haar duurzaamheidsambities verder in de aanloop naar de voorgenomen fusie met Royal Haskoning. Ook voor het gefuseerde bedrijf is duurzaamheid een belangrijke speerpunt. 

Sinds 2007 rapporteert de DHV Groep internationaal over haar prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen conform de GRI-richtlijnen. Dit jaar worden de duurzaamheidsresultaten van de Groep op hoofdlijnen integraal meegenomen in het Annual Report 2011. Om stakeholders meer inzicht te geven in de lokale prestaties, heeft DHV B.V. (het Nederlandse bedrijfsonderdeel van de Groep) een duurzaamheidsverslag opgesteld conform de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI A+) dat als zodanig beoordeeld is door Ernst & Young.

Duurzaamheid is een strategische doelstelling van de DHV Groep waarop wordt gestuurd en gemonitord. In het op 3 april online verschenen jaarverslag is daarom een samenvatting geïntegreerd.

Relevante links:
Duurzaamheidsverslag: dhv.nl/duurzaamheidsverslag
Jaarverslag 2011 (Engels): dhvgroup.com/annualreport


Deel: ' DHV presenteert Duurzaamheidsverslag 2011 '
Lees ook