DHV werkt aan nieuwe riolering en afvalwaterzuivering Siverek, Turkije


Turkije past water- en sanitatievoorziening aan EU-norm aan

AMERSFOORT, 20120217 -- Advies- en ingenieursbureau DHV werkt samen in een consortium met WYG International, WYG Turkije en ER-GE Design Engineering Consulting aan een riolering- en drainagenetwerk en een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Siverek, Oost-Turkije. Dit project maakt deel uit van het ‘Environmental Operational Programme’ (EOP) dat uitgevoerd wordt door het Turkse Ministerie van Milieu en Bosbouw. De waarde van de ondersteuning die door het consortium wordt geleverd bedraagt 3 miljoen euro.

Operationele en financiële resultaatverbetering
Siverek heeft op dit moment geen goede riolering en geen afvalwaterzuivering. Dankzij het project zullen meer dan 100.000 mensen de beschikking krijgen over goede sanitaire voorzieningen. Dit heeft een positief effect op de hygiëne en gezondheid van de inwoners en op het milieu doordat het afvalwater nu gezuiverd wordt geloosd. Om efficiënt en duurzaam beheer te garanderen, zal ook de lokale ‘Water Utility Department’, de semi-autonome organisatie verantwoordelijk voor het management en beheer van de drink- en afvalwatersystemen, door het consortium worden ondersteund. Gewerkt wordt aan de versterking van de organisatie met het doel de operationele en financiële resultaten van het waterbedrijf te verbeteren.

In het project begeleidt DHV het ontwerp van het zuiveringsproces en adviseert tijdens de bouw van de afvalwaterzuivering. DHV heeft ook het een substantiële rol bij het versterken van het waterbedrijf. In totaal worden er 65 personen getraind bij het waterbedrijf.

Turkije investeert als EU-kandidaat in waterinfrastructuur
Het project wordt inhoudelijk ondersteund vanuit IPA (Instrument for Pre-accession Assistance). Dit instrument helpt Turkije om aan alle voorwaarden en eisen te voldoen die de EU-richtlijnen voorschrijven. ‘Turkije is als EU-kandidaat hard bezig te investeren in infrastructuur zoals waterzuivering en riolering’, aldus Jaap Butter, senior projectleider bij DHV. ‘Het is hard nodig om zowel de administratieve als operationele efficiëntie rondom water en afvalwater naar een hoger niveau te tillen.’ Het project startte in januari 2012 en zal eind 2015 worden afgerond.


Deel: ' DHV werkt aan nieuwe riolering en afvalwaterzuivering Siverek, Turkije '
Lees ook