Zaterdag 13 oktober is de ÔgroteÕ diabetesdag in
de Jaarbeurs in Utrecht. De manifestatie richt
zich op mensen met diabetes, hun familie en
andere belangstellenden: kortom iedereen.
Deze ÔgroteÕ diabetesdag op 13 oktober is gratis
toegankelijk. Aanmelding vooraf is niet nodig!

Het centrale podium op de informatie-markt in de Expozaal is het kloppend hart van de ÔgroteÕ diabetesdag. Elk h""l en half uur zijn er korte podiumpresentaties van maximaal vijf minuten, verzorgd door onder meer het DFN en de DVN-werkg roepen. De zaterdag wordt afgesloten door de sympathieke tiener-zanger Jody Bernal, die vorig jaar furore maakte met de hit ÔQue si, que noÕ.De ÔgroteÕ diabetesdagDe ÔgroteÕ diabetesdag

1. Lezingen
In verschillende zalen van de Jaarbeurs zijn gelijktijdig parallel- programmaÕs met lezingen over veel interessante onderwerpen. Bij de centrale ontvangstbalie kunt u op de dag zelf toegangs- kaarten afhalen voor de verschillende programmaÕs. Hierbij geldt het principe: vol is vol. Kom dus tijdig uw toegangskaarten afhalen! Op pagina 2 vindt u het complete symposiumprogramma.


2. Informatiemarkt
Op de informatiemarkt zijn de nieuwste ontwikkelingen te zien. Alle diabetesfirmaÕs zijn natuurlijk vertegenwoordigd om hun producten en diensten toe te lichten. Daarnaast zijn er informatie- stands van ide'le instellingen, zoals de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, de Nederlandse Vereniging van Di'tisten, de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden en de Stichting Hoofd Hart en Vaten. Natuurlijk zijn er ook stands van de DVN en het DFN.


3. Doe-activiteiten
Er zijn twee aparte grote zalen waar vooral de werkgroepen van de Diabetesvereniging Nederland laten zien wat zij voor jong en oud kunnen betekenen. Hierbij is het de bedoeling dat u actief meedoet aan gevarieerde programmaÕs. Zaal 215 is vooral gericht op kinderen, jongeren en iedereen die zich nog jong en jeugdig voelt. In zaal 417 zijn de wat ouderen van harte welkom. In beide ruimten zijn ook sportieve programmaÕs, gericht op verschillende leeftijdsgroepen. En in zaal 416 is een doorlopend voetenspreekuur, waar u uw voeten en uw schoenen kunt laten inspecteren, en advies over goede voetzorg kunt krijgen.

Gratis kinderopvang!

(0 t/m 5 jaar)
De hele dag is er
gratis kinderopvang
beschikbaar:
van 9 tot 16 uur.
Zie de informatie
op de achterpagina.

Welkom vanaf 8.30 uur

Op zaterdag 13 oktober staan drie onderdelen centraal mogelijk gemaakt door de DVN-werkg roepen
Jongeren, DJVN, Ouders-Kinderen, Sport en Bewegen en de Werkgroep
KinderDiabetesVerpleegkundigen.

Guus Herbschleb
projectcoordinator Ned. Diabetesdagen
tel. 033 4805709

Deel: ' Diabetesdag in Jaarbeurs Utrecht '
Lees ook