Gemeente Rotterdam

Dialoog bij Opstelten thuis: 'Rotterdammers moeten meer zelf doen'

(24-02) Rotterdammers moeten zelf veel meer doen om een betere en leefbaardere stad te krijgen. Dat was de belangrijkste conclusie van de tweede dialoogavond in het weekeinde van 15 en 16 februari bij burgemeester Opstelten thuis.

Uitgenodigd waren zes Rotterdammers, die elkaar en het echtpaar Opstelten nog nooit hadden gesproken. Net als de eerste keer was het gezelschap zeer divers van samenstelling, qua leeftijd en culturele achtergrond, en met erg uiteen lopende verhalen. Maar de rode draad door alle verhalen heen was wel de betrokkenheid met de stad. Zo is de een erg begaan met het lot van allochtone vrouwen, de ander met jongeren, weer een ander houdt zich veel bezig met de Koninginnen van de Nacht of met kunst in de wijk.

Men was het erover eens dat de Rotterdammers zelf veel meer moeten en kunnen doen om een betere en leefbaardere stad te krijgen. "Men moet niet gaan zitten wachten op de gemeente of de burgemeester, nee, we moeten het samen doen. De Rotterdammers met de Gemeentedat werkt beter", verklaarde één van de deelnemers. "Op die manier wordt de betrokkenheid van allebei vergroot, en daardoor wordt ook de sociale controle verbeterd." Ook vond men dat je elkaar moet aanspreken op gedragingen in het openbaar en dat je mensen die iets zeggen van vandalisme, geweld of ander niet geoorloofd gedrag, moet bijstaan.

Tijdens het diner kwamen ook tips naar voren voor verbetering voor de stad. Zo pleitte een deelnemer voor upgrading van winkelstraten, in navolging van eerdere projecten, zoals Karel Doormanstraat. Hierdoor ziet de straat er gezelliger uit en zijn mensen zijn meer geneigd ook s avonds door deze straten te lopen, wat het gevoel van veiligheid vergroot. Een ander vond dat er meer goedkope werkplaatsen moeten komen voor kunstenaars, buurtbewoners en jongeren in de wijk. Hiervoor zouden lege winkelpanden gebruikt kunnen worden.

Ook zou de dialoog gestimuleerd moeten worden in de vorm van wijkbijeenkomsten. Op die manier leren bewoners elkaar kennen en zullen ze ook beter met elkaar omgaan. Een laatste suggestie was dat er meer ouderavonden georganiseerd worden op scholen. Eén van de deelnemers vertelde dat er sinds september vorig jaar pas één ouderavond was geweest. Dat is te weinig. Zij stelde ouders en school hiervoor verantwoordelijk, want "het gaat om hun en onze kinderen".

De deelnemers aan de dialoog waren tevreden over de avond. Ook burgemeester Opstelten en zijn vrouw waren zeer onder de indruk van de verhalen van hun gasten. "Het was een zeer levendige open discussie, die past in de Dialoog die van groot belang is voor onze stad," aldus de burgemeester.

Deel: ' Dialoog bij Opstelten thuis 'Rotterdammers moeten meer zelf doen' '
Lees ook