Gemeente Amerongen


Aan de slag
Dialoog voor een duurzaam en leefbaar Amerongen

Uitnodiging voor werkbijeenkomst op dinsdagavond 17 maart a.s.

Op maandag 17 maart a.s. organiseert de gemeente Amerongen in de raadzaal van het gemeentehuis de werkbijeenkomst Aan de slag voor een duurzaam en leefbaar Amerongen. De bijeenkomst duurt van 19.30 21.30 uur. Indien u overweegt om in een werkgroep deel te nemen, bent u hierbij van harte welkom!

Oproep
Welke (jonge) Amerongers durven de uitdaging aan om samen met de gemeente te werken aan een duurzame en leefbare gemeente?

De gemeente Amerongen roept met name jongeren op om mee te denken en te werken aan een leefbare en duurzame gemeente. Je bent er meestal niet zo mee bezig. Je hebt vooral je werk, studie en vertier. Ondertussen wordt er vanuit het gemeentehuis van alles geregeld dat jouw wereld raakt: een schone buurt, het in stand houden van het unieke landschap in en rond het dorp, het zorgen voor werkgelegenheid en bereikbaarheid. Wil je niet te veel praten maar wel gewoon meedoen kom dan naar de werkconferentie aan de slag op 17 maart in het gemeentehuis. De bijeenkomst duurt van 19.30 21.30 uur.

De bijeenkomst is een vervolg op de zogenaamde startbijeenkomst van 28 januari jl. Alhoewel de belangstelling groot was werden jongeren (16 35- jarigen) in het publiek gemist. Tijdens deze startbijeenkomst is een plan van aanpak gepresenteerd om gezamenlijk lokale projecten te kiezen die bijdragen aan een duurzame en leefbare gemeente. Aan het eind van de avond hebben deelnemers van de bijeenkomst zich opgegeven om in werkgroepen met themas aan de slag te gaan. De themas zijn duurzaam bouwen, afval, energie, water, mobiliteit mondiaal en sociaal beleid, groen, landschap en communicatie.

Op 17 maart a.s. gaan we verder: hoe ziet het functioneren in een werkgroep eruit. Wat wordt van mij verwacht, wat kan ik qua ondersteuning bijvoorbeeld van de gemeente verwachten? Wat levert het me op: kennis, contacten, ervaring met projecten en gewoon een goed gevoel!
Het streven is om in de periode maart tot en met mei in de werkgroepen een aantal kansrijke ideeën uit te werken in projectvoorstellen in een nauwe dialoog tussen werkgroep en gemeente.
Naast de mensen die zich al aangemeld hebben (en die nog een schriftelijke uitnodiging krijgen) zijn andere belangstellenden (jongeren) van harte welkom om aan de werkgroepen deel te nemen! Voor opgave en nadere informatie over de avond kunt u bellen met Angela Vriezen, milieucoördinator, tel. 46 96 28 of Barbara Velthuyse van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht tel. 030-69 99 500(di, woe, vrij). Er is een plan van aanpak geschreven dat de nodige achtergrondinformatie bevat over Lokale Agenda 21 en een verkenning van het duurzaamheidbeleid van de gemeente Amerongen. Dit plan is op te vragen bij Angela Vriezen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dialoog voor een duurzaam en leefbaar Amerongen '
Lees ook