Gemeente Leiden

'Je moet de burger actief laten meedenken over beleid'

Dick Wijfje, PvdA

De 39-jarige Dick Wijfje zit sinds 1997 in de gemeenteraad, maar wil nog lang niet stoppen met zijn politieke werk: 'Ik heb nog veel ambities, vooral op het gebied van sociaal beleid'. Naast Slavische Talen en Letterkunde deed Dick de studie Maatschappelijk werk & dienstverlening. Vooral die kennis komt vaak van pas bij zijn werkzaamheden voor de Leidse gemeenteraad.

De afgelopen jaren zette Dick zich in de raad met name in voor werkverschaffing en wijkontwikkeling, meestal door de twee beleidspunten te combineren. 'Want mensen vinden het belangrijk in een prettige omgeving te wonen. Dat betekent ook dat er van alles in de wijk te doen moet zijn. Willen ze het bovendien echt naar hun zin hebben dan is het hebben van werk essentieel.'

Dick is opgegroeid in het Noorderkwartier, verhuisde later naar de Kooi en woont nu al een tijdje samen met zijn partner in de Merenwijk. Leiden vindt hij een prachtige stad, zowel haar oude centrum als de nieuwe wijken er omheen. 'Stedenbouwkundig gezien is Leiden heel mooi gegroeid.'

In zijn huidige baan bij de gemeente Aalsmeer werkt hij als voorzitter van een aantal zogenoemde wijkplatforms. Deze gemeente raadpleegt de platforms bij het maken van beleid in een vroeg stadium, wat volgens Dick veel positieve effecten heeft. 'Je moet burgers niet voor een voldongen feit stellen, maar als je ze vanaf het begin actief laat meedenken, dan is het resultaat beter.' Dit zou volgens hem goed gerealiseerd kunnen worden door zoiets als deelraden in te stellen, die dan inspraak krijgen over zaken in die er in hun wijk moeten veranderen. 'Het zou ook goed zijn om een Leidse burgemeester te hebben, die door de raad is gekozen. Nu heeft hij toch meer de functie van ambtenaar. Maar hij zou meer een politieke rol moeten vervullen, een soort eerste wethouder.

De komende jaren zal Dick zich blijven inzetten voor een sociaal beleid van de gemeente. Ook plannen zoals de projecten Aalmarkt en Lammermarkt zullen zijn aandacht vragen, omdat daarmee geprobeerd wordt de kwaliteit van het centrum te verhogen. Het project Wie Werkt Wint vindt hij een goed voorbeeld van wijkbeleid met een sociaal doel. 'Iedereen met een bijstandsuitkering werd uitgenodigd voor een gesprek met een vertegenwoordiger van de sociale dienst en van het arbeidsbureau. Daarna zochten ze voor ieder afzonderlijk een oplossing. Dat varieerde van een doorverwijzing naar het arbeidsbureau en het doen van vrijwilligerswerk tot het starten van een talencursus. Als mensen beter in hun vel zitten dan vinden ze makkelijker werk en functioneren ze beter in hun omgeving. Daar profiteert iedereen van.'

dick.wijfje@aalsmeer.nl of tcwijfje@planet.nl
Veenbes 39,
2318 BC Leiden,
tel. 523 26 02

Deel: ' Dick Wijfje uit Leiden wil actief meedenken over het beleid '
Lees ook