Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Didactiek en ICT Congressen

Data:
12 maart 2003 Amsterdam
19 maart 2003 Eindhoven

1 april 2003 Ede
9 april 2003 Groningen
16 april 2003 Rotterdam

In het voorjaar van 2003 organiseert ESS vijf Didactiek en ICT Congressen, voor leraren uit het primair en voortgezet onderwijs. Via www.school-computer.nl kunnen belangstellenden zich n al inschrijven.

De afgelopen negen jaar organiseerde ESS de succesvolle regionale School & Computerbeurzen. Inmiddels is ICT-apparatuur bij de meeste scholen ruimschoots aanwezig. Daarnaast weten scholen steeds beter hun weg te vinden in het aanbod van educatieve software. De belangstelling richt zich nu meer en meer op het toepassen van ICT in de eigen lespraktijk.
Uit een door ESS gehouden enqute onder docenten, blijkt duidelijk dat scholen nog steeds 'willen weten wat er te koop is', maar zich vooral concentreren op vragen als: 'Wat kan ik met educatieve software den in de klas?', 'Hoe kan ik met ICT het onderwijsleerproces verbeteren?', 'Hoe organiseer ik ICT in het onderwijs?', 'Hoe maak ik een goede schoolwebsite?'. Ook geven leraren aan dat zij workshops van bedrijven en andere organisaties wilen volgen en graag iets willen leren van succesvolle voorbeelden van collega's.

Om aan deze wensen tegemoet te komen, organiseert ESS, onder de vlag van School & Computer, in het voorjaar van 2003 vijf Didactiek en ICT Congressen. De inhoud van de congressen is gericht op ICT-vragen die leven in het primair en voortgezet onderwijs. Elk congres wordt begeleid door een informatiemarkt met aanbieders die gerelateerd zijn aan de inhoud van het congres. De congressen borduren voort op de formule van de in het verleden door ESS georganiseerde Regionale Ict Onderwijs Dagen.

Data en locaties
12 maart 2003 Amsterdam, De Meervaart;
19 maart 2003 Eindhoven, Dorint Hotel (Cocagne);
1 april 2003 Ede, De Reehorst;
9 april 2003 Groningen, Meerwold (was KPN-opleidingscentrum); 16 april 2003 Rotterdam, Erasmus Expo- en Congrescentrum.

Meer informatie:
Vanaf 7 oktober is de vernieuwe School & Computerwebsite in de lucht. Op www.school-computer.nl staat actuele informatie en een inschrijfformulier. Docenten die zich inschrijven vr 15 november 2002 ontvangen 10,- korting op de toegangsprijs.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Didactiek en ICT Congressen in primair en voortgezet onderwijs '
Lees ook