X
X
X Gemeente Amsterdam


DIEMEN EN AMSTERDAM LOSSEN KNELPUNTEN OP

De wethouders Piet van Diemen van de gemeente Diemen en Duco Stadig van de gemeente Amsterdam stellen voor om de grens tussen beide gemeenten op drie plaatsen te wijzigen. De wijzigingen betreffen het oosten van het IJmeer voor de realisering van IJburg, een strook aan de oostkant van de Ringweg A10 grenzend aan het Amsterdam-Rijnkanaal, en de grens tussen Amsterdam-Zuidoost en Diemen ter hoogte van de Provincialeweg. Hierdoor worden de historisch ontstane grenzen aan de gegroeide praktische situatie aangepast.

Na constructief overleg over de grens van IJburg werden ook op andere gebieden knelpunten tussen de beide gemeenten geconstateerd, die een oplossing vereisten. De beide gemeenten leggen de nu gemaakte afspraken vast in een convenant. Het convenant bevat ook afspraken over een wegontsluiting van IJburg door middel van een directe aansluiting op het knooppunt Diemen, de knoop A1/A9. Hierbij wordt gestreefd om deze aansluiting v¢¢r 2007 te realiseren. Amsterdam zal de provinciale weg tussen Diemen en Driemond niet afsluiten totdat er een definitieve verkeersaansluiting van IJburg is. Beide gemeenten zetten zich verder in voor een herontwikkeling van het terrein rond de meubelboulevard aan de Muiderstraatweg tot woningbouwlocatie. Amsterdam zal in het kader van de VINEX 700 woningen aan Diemen ter beschikking stellen. Voorts zal Amsterdam aanpassingen aan de geluidsschermen langs de A10 aanbrengen, waardoor het geluid minder in de richting van Diemen wordt weerkaatst. Tenslotte krijgt Amsterdam toestemming voor de aanleg van een bovenleiding langs een werkspoor van het Gemeentevervoerbedrijf van Amsterdam.

Het convenant wordt op 22 juli in de gemeenteraad van Diemen behandeld en op 14 juli in de gemeenteraad van Amsterdam. Naar verwachting volgt de ondertekening van het convenant in augustus. Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten kan de grenscorrectie per 1 januari 2000 ingaan.

Amsterdam, 10 juni 1999

Paul van Yperen 5523246

Pb-63 Jan Dirk Focker 3144697

Deel: ' Diemen en Amsterdam lossen knelpunten op '
Lees ook