---

Ministerie van Defensie---

foto: Oprichting Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging (Ellen Kurvers)

Dienst Hindoe geestelijke verzorging opgericht

06-03-2003

Met de overhandiging van het nieuwe petembleem aan de heer Natoewal, de voorzitter van de Hindoeraad, heeft staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie woensdag (5 maart) de Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging formeel opgericht. De bijeenkomst vond plaats in Den Haag. De Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging is naast de rooms-katholieke, protestante, joodse en humanistische diensten de vijfde dienst geestelijke verzorging bij Defensie. Staatssecretaris Van der Knaap sprak van een historische dag.

In zijn toespraak noemde Van der Knaap godsdienstvrijheid één van de meest wezenlijke rechten van de mens. "Defensie stelt haar personeel dan ook zoveel mogelijk in de gelegenheid invulling te geven aan hun geloof. Daarbij zijn ook de wensen van religieuze minderheden van belang." Volgens Van der Knaap uit dit zich onder meer in regels voor religieuze feestdagen en het zoveel mogelijk rekening houden met de religieuze voorschriften bij de bereiding en samenstelling van maaltijden.

Bij Defensie werken tussen de 100 en 150 hindoes. Het is voor het eerst sinds de jaren zestig dat er een nieuwe Dienst Geestelijke Verzorging bij Defensie wordt opgericht. Bij de voorbereiding en daadwerkelijke oprichting speelde de Hindoeraad een belangrijke rol. Speciaal voor de twee aan te stellen geestelijke verzorgers van de dienst werd een petembleem ontworpen (foto: Ellen Kurvers). foto: Petembleem Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging

Gerelateerde pagina's

* Oprichting Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging

Deel: ' Dienst Hindoe geestelijke verzorging opgericht '
Lees ook