Subject: 2000e uitzending

P E R S B E R I C H T

Zeist, 14 januari 1999

Dienst Over Grenzen zendt 2000e ontwikkelingswerker uit en ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Max Havelaar

Via bemiddeling van de interkerkelijke organisatie voor personele ontwikkelingssamenwerking Dienst Over Grenzen (DOG) vindt maandag 18 januari 1999 de 2000e uitzending plaats naar het Midden-Amerikaanse El Salvador. Deze bijzondere uitzending gebeurt in nauwe samenwerking met de Stichting Max Havelaar/FLO International (Fair Trade Labelling Organizations International, de overkoepelende organisatie van Europese Eerlijke Handelsinitiatieven). Op 16 januari a.s. tekenen Dienst Over Grenzen en de Stichting Max Havelaar tijdens een feestelijke bijeenkomst in het DOG-kantoor te Zeist een officiële overeenkomst om deze samenwerking kracht bij te zetten.

Guillermo Denaux, de 2000e DOG'er, gaat de komende drie jaar werken als coördinator van een programma voor deskundigheidsbevordering van kleine koffieboeren in El Salvador, Guatemala, Nicaragua en Honduras die een deel van hun koffie verkopen op de Europese markt. Lupe González, zijn partner, is Salvadoraanse en gaat als adviseur werken voor het vrouwenprogramma van CONFRAS. Deze lokale niet gouvernementele organisatie werkt voornamelijk in de koffiegebieden, waar de rolverdeling tussen mannen en vrouwen doorgaans vrij traditioneel is. Meer nog dan uit emancipatoire overwegingen organiseren vrouwen zich om mogelijkheden te zoeken om de armoedesituatie in hun gezin en dorpsgemeenschap het hoofd te bieden. González heeft als Salvadoraanse vrouw het voordeel dat ze de cultuur van binnenuit kent. Beide DOG'ers zullen, zoals bij Dienst Over Grenzen uitzendingen gebruikelijk is, tijdens hun contractperiode een lokale opvolger opleiden binnen de organisatie waar zij in dienst zijn.

Deel: ' Dienst Over Grenzen gaat samenwerken met Max Havelaar '
Lees ook