Gemeente Den Haag

2002-07-05: Dienst SZW sluit wijkkantoren Haagse Hout en Segbroek

De wijkkantoren Haagse Hout en Segbroek van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) worden eind dit jaar opgeheven. De cliënten van deze wijkkantoren gaan over naar kantoren in aangrenzende stadsdelen.

In de afgelopen jaren zijn veel bijstandsgerechtigden uitgestroomd als gevolg van de economische ontwikkeling en een succesvol activeringsbeleid. Daardoor is het cliënten-bestand van de dienst aanzienlijk gedaald. In verband hiermee besloten Burgemeester en Wethouders op 21 mei tot een herschikking van wijkkantoren.

De daling van het aantal bijstandscliënten heeft ertoe geleid dat in een aantal stadsdelen inmiddels onvoldoende cliënten wonen voor een wijkkantoor met een minimale omvang.

Tot dusverre had elk stadsdeel een wijkkantoor van de dienst SZW. Dit uitgangspunt wordt losgelaten. Vanaf nu komen nieuwe wijkkantoren alleen in stadsdelen waar voldoende cliënten wonen. Zo niet, dan wordt het stadsdeel bediend vanuit een ander stadsdeel.

Door de herschikking ontstaan negen relatief grote wijkkantoren in het stadscentrum (vier kantoren), Escamp (twee), Laak, Scheveningen en Loosduinen. Dit maakt deze kantoren minder kwetsbaar bij ziekte van medewerkers of bij vacatures. Daardoor is, aldus wethouder Pierre Heijnen in de brief waarmee hij de commissie SZWI informeert, de dienstverlening goed gewaarborgd.

last update: 5-7-2002 16:55:33 ;pag.: 14259; auteur: 77;cat.: 17,Geen reactieknop ondersteunt het gebruik van scripts niet ...

Zoekwoorden:

Deel: ' Dienst SZW Den Haag sluit wijkkantoren Haagse Hout en Segbroek '
Lees ook