Gemeente Goudadatum: 19 maart 2003
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Linda Dinkelman
telefoon: 0182-588221

dienst sociale zaken en werkgelegenheid beoordeeld als 'gewone' dienst

Eind 2001 kondigde de voormalig minister Vermeend aan dat er 28 gemeenten waren met onvoldoende functionerende sociale diensten. Tot ieders verbazing behoorde de gemeente Gouda ook tot die 28 gemeenten. Inmiddels is na de eerste twee fasen van een onderzoek van de inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) gebleken dat zij afzien van verder onderzoek en dat predikaat onvoldoende presterende dienst van toepassing is op de DSZW van de gemeente Gouda.

De Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) is bij alle gemeenten die met een onvoldoende waren beoordeeld een onderzoek gestart. Dit onderzoek wordt ook wel de Quick Scan Abw 2001 genoemd.

Het ministeriële predicaat slecht functionerende dienst is nogal hard aangekomen. Immers, de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (DSZW) had net een verbetertraject achter de rug en was bezig met een ambitieus organisatie-ontwikkelingtraject. De gemeente kon zich niet vinden in de kwalificatie van een slechte sociale dienst.

De Quick Scan Abw 2001 kent vier fasen van onderzoek. Naar aanleiding van fase 2 in dit onderzoek is geconcludeerd dat de IWI afziet van verder onderzoek naar de DSZW. Met andere woorden de DSZW is een gewone sociale dienst en wordt niet negatief beoordeeld.

DSZW heeft in de quick Scan aangetoond dat zij een positieve ontwikkeling doormaakt. Zij beschouwt de beoordeling van de Quick Scan ook als een positieve stimulans om door te gaan met het eigen organisatieontwikkelingtraject.

Deel: ' Dienst SZW Gouda beoordeeld als 'gewone' dienst '
Lees ook