Dienstenbond CNV


Persberichten

Dienstenbond CNV: Laurus neemt doordacht besluit

Supermarktconcern Laurus liet het CNV weten dat de cijfers van het eerste halfjaar tegenvallen. Aan het begin van de ombouwoperatie van de verschillende supermarkten naar de Konmar-formule, was er een winstverwachting van 75 mln. Euro over 2001. Inmiddels wordt een verlies verwacht.

Laurus stopt tijdelijk met de ombouw en gaat zich eerst concentreren op de distributie en de ICT. Als de backservice op orde is, volgen daarna de winkels. De oorzaak van de tegenvallende resultaten was namelijk dat de backservice onvoldoende aansluit op wat de (nieuwe) winkels vroegen. De logistieke problemen maakten de ombouw van de zelfstandige ondernemers onzeker.

CNV-bestuurder Siefko Weert licht toe: Waar je ook begint aan een nieuwe of gewijzigde formule, er gaan altijd grote en kleine zaken fout. Bij zon grote operatie is dat risico nog eens een aantal keren uitvergroot, zoals bij Laurus wel is gebleken. Van die fouten moet geleerd worden. Laurus begrijpt dat en neemt nu een doordacht besluit. Een positieve ontwikkeling. De Dienstenbond CNV is direct betrokken bij deze operatie en heeft van Laurus de verzekering gekregen dat er geen personele consequenties aan verbonden zijn. Weert: Voor onze leden is dat op het moment het belangrijkste.

Hoofddorp, 27 augustus 2001

Vedior speelt hoog spel bij Sociaal Plan

De Dienstenbond CNV is teleurgesteld in uitzendorganisatie Vedior. In de onderhandeling over een nieuw sociaal plan kwam Vedior woensdag met een eindbod. Een Sociaal Plan is broodnodig vanwege de aangekondigde reorganisatie. Deze reorganisatie voorziet in de afbouw van Vedior Nederland, en een verdere verzelfstandiging van Vedior Personeelsdiensten en Dactylo. Als gevolg van deze reorganisatie komen circa 65 arbeidsplaatsen te vervallen.

De eisen van de Dienstenbond CNV zijn met name gericht op het verbeteren van vertrekregelingen, in het geval dat medewerkers niet herplaatst kunnen worden. De maximering van de vertrekregelingen is de Dienstenbond CNV een doorn in het oog. Vooral oudere medewerkers met een lang dienstverband zijn hiervan de dupe. Ook de regelingen rond de aanstaande verhuizing zijn onder de maat. Het Sociaal Plan van vorig jaar, voor de reorganisatie binnen Vedior Personeelsdiensten, ligt nog vers in het geheugen. Toen waren de regelingen wel van voldoende kwaliteit. En gezien de resultaten is er geen reden om nu met een minder royaal plan te komen.

Bestuurder Harry Gerding van de Dienstenbond CNV kan zich dan ook niet in het eindbod vinden: Blijkbaar moet het geld nu over de rug van de medewerkers worden verdiend. Daar is geen enkele reden voor als ik de halfjaarcijfers van Vedior mag geloven. Dit is verkeerde zuinigheid. Aan onze eisen is Vedior amper tegemoet gekomen. Op korte termijn zullen we onze achterban raadplegen over de ontstane situatie. Dan zal duidelijk zijn of onze leden wel of niet een Sociaal Plan met deze condities willen accepteren.

Hoofddorp, 22 augustus 2001

Dienstenbond CNV stapt naar rechter:
nieuwe Aldi-contracten zijn in strijd met CAO

De Dienstenbond CNV gaat de geldigheid van de nieuwe Aldicontracten voor filiaalleiders betwisten bij de rechter. Volgens ons zijn deze contracten in strijd met de CAO en met de uitspraak van de Vaste CAO-Commissie, vindt bestuurder Aletta Bulsink van de Dienstenbond CNV.

Die commissie stelde de Dienstenbond CNV eind vorige maand in het gelijk. Dat betekende dat Aldi de filiaalleiders niet kon verplichten om 45 uur te gaan werken. Aldi trok zich daar niets van aan en kwam met nieuwe contracten. Daarin konden filiaalleiders kiezen tussen een 40 of 45-urige werkweek. Flauwekul, volgens Bulsink. Mensen kunnen inderdaad kiezen voor 40 uur maar lopen daardoor wel veel provisie mis. Onder meer met dit gegeven stelde de Dienstenbond CNV deze week een ultimatum aan Aldi. Dat liep afgelopen woensdag om zes uur s avonds af. Rond die tijd kwam ook een reactie van Aldi binnen. Het bedrijf ging op een aantal belangrijke eisen van de Dienstenbond CNV in. Zo zullen bestaande contracten worden gerespecteerd. Ook is het voortaan volgens Aldi vanzelfsprekend dat er geen sprake zal zijn van intimidatie en emotionele druk. Tot voor kort hield men intimidatiebijeenkomsten waarbij filiaalleiders onder druk werden gezet om contracten te tekenen. Met deze punten waren wat ons betreft de angels uit het ultimatum. Daarom hebben we besloten het ultimatum op te schorten. Dat wil nog niet zeggen dat de lucht helemaal is opgeklaard. De nieuwe contracten moeten van tafel. Daarom stappen we naar de rechter.
Ondertussen blijft zij de perikelen rond Aldi nauwgezet volgen. Wij adviseren de filiaalleiders om de reactie van Aldi op ons ultimatum bij zich te houden. Mocht er opnieuw een contract worden aangeboden, dan hoeven zij alleen maar het papier te laten zien. Zij kunnen zich dan van discussie onthouden. Alle andere werknemers adviseren wij om de belofte dat niet meer zal worden geïntimideerd en druk uitgeoefend te onderstrepen en verder net zo te handelen als de filiaalleiders.

Hoofddorp, 13 juli 2001

Uitkomsten onderzoek bij Flora en Holland:
veel behoefte aan employability bij veilingen

Werknemers hebben veel behoefte aan employability en zitten niet te springen om het bedrijf te verlaten. Dat zijn enkele uitkomsten van een employabilityonderzoek onder honderden medewerkers van de bloemenveilingen Holland en Flora, dat de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van Vakcentrale CNV hield in opdracht van de Dienstenbond CNV. In het kader van het onderzoek werd ook gesproken met hoofden P&O en met ondernemingsraden. Vandaag overhandigde bestuurder Bernard-Jan de Groot van de Dienstenbond CNV het onderzoeksrapport aan directies van beide veilingen.

Uit het onderzoek bleek dat het favoriete employabilityinstrument van veilingmedewerkers is om projecten samen met collega's van andere afdelingen te doen. Ook kwam naar voren dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun loopbaan, maar dat ze wel ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van hun loopbaanplannen.
De platte organisatiestructuur biedt weinig mogelijkheden tot employability. Door de specialistische karakters van de functies is het moeilijk om intern van baan te wisselen. Gebleken is dat het bieden van employabilitykansen de veilingen voordelen kan opleveren. Vooral als het gaat om doorstroom en behoud van medewerkers. Wel hebben vrijwel alle medewerkers het afgelopen jaar een functioneringsgesprek gehad. Dat komt maar bij weinig bedrijven, die we onderzocht hebben voor. Een functioneringsgesprek is een belangrijk onderdeel van een employabilitybeleid, stelt CNV-onderzoek Marion Dik. In het gesprek kan de werknemer zijn of haar employability aan de orde stellen. Bovendien kan de werkgever dan de loopbaanmogelijkheden en
-wensen inventariseren. Het gaat er niet alleen om dat men volgend jaar goed aan de slag kan, maar ook voor langere tijd werkzaam kan zijn. Dat is pas employability".
Jaap van Duijvenbode, Hoofd P&O bij Flora, die het rapport namens algemeen directeur Walter Jansen in ontvangst nam, is blij met de grote betrokkenheid van de veilingenmedewerkers. "Men wil echt betrokken zijn bij de organisatie. Medewerkers zien de verantwoordelijkheid om zelf aan de toekomst te werken. Daarnaast hebben sommige medewerkers daar wel wat extra begeleiding bij nodig. Vanuit Flora bekijken we hoe we de aanbevelingen van het CNV in de praktijk kunnen brengen."
Ook een tevreden gezicht bij algemeen directeur Jacques Teelen van Bloemenveiling Holland. Hij ziet de onderzoeksresultaten als een thermometer, omdat de vergelijking wordt getrokken met andere sectoren. Uit de resultaten blijkt dat er zeker nog inspanningen kunnen worden verricht, stelt hij. "Bijvoorbeeld ten aanzien van de bevordering van de interne mobiliteit. Bloemenveiling Holland heeft sinds de jaren negentig beleid ingezet dat naadloos aansluit op employability. Permanent leren en vernieuwen zijn daarin uitgangspunten. Een van de instrumenten om dit beleid uit te voeren, is het voeren van functioneringsgesprekken. Teelen is tevreden over de goede resultaten uit het onderzoek. Door het CNV uitgebreid onderzoek te laten doen, heeft de veiling zich kwetsbaar willen opstellen als werkgever, stelt Teelen. De adviezen van de bond neemt hij zeker ter harte. ""Om zich als goede werkgever blijvend positief te positioneren is employability een van de belangrijkste instrumenten om personeel te boeien en te binden."
Het CNV heeft employability hoog op de agenda staan. De Groot: Wij wijzen werknemers op het belang om zich bewust bezig te houden met hun loopbaan. Wij willen hen daarbij ook helpen. Niet alleen via dit onderzoek, maar ook door (gratis) cursussen aan te bieden. Bijvoorbeeld over loopbaanoriëntatie. De Dienstenbond CNV houdt momenteel een employabilityonderzoek onder medewerkers van AKN.

Rijnsburg, 25 juni 2001

CAO-commissie stelt Dienstenbond CNV in het gelijk: Wurgcontracten bij Aldi kunnen van tafel

Ik ga er vanuit dat eindelijk die wurgcontracten van tafel kunnen en er een einde komt aan een slepende zaak, zo reageert bestuurder Aletta Bulsink van de Dienstenbond CNV op de uitspraak van de Vaste CAO-commissie VGL. Die stelde de Dienstenbond CNV in het gelijk in een geschil over de contracten van filiaalleiders bij Aldi.

Dit supermarktconcern schotelde de filiaalleiders contracten voor met een wekelijkse arbeidsduur van 45 uur. Dat leidde de afgelopen tijd tot veel onrust onder filiaalleiders. Zij waren niet alleen verbolgen over de nieuwe contracten, maar ook op de manier waarop het werd voorgelegd. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waarop de Aldidirectie de filiaalleiders min of meer dwong om de contracten te tekenen. Dat is de medewerkers niet in de koude kleren gaan zitten, aldus Bulsink, die de afgelopen tijd diverse bijeenkomsten organiseerde voor filiaalleiders en ook enkele keren sprak met Gruijters, Aldidirecteur in Nederland. Aldi erkende toen wel enkele fouten die ze gemaakt hebben, maar ze bleven wel vasthouden aan de 45-uur contracten. Gelukkig is dat nu door de CAO-commissie van tafel geveegd. En terecht ook, want het gaat in tegen de VGL-CAO, waar het Aldipersoneel onder valt, zegt Bulsink.

Hoofddorp, 25 juni 2001

Nieuwe CAO voor technische groothandel:
blij dat we op nette manier zijn uitgekomen

Dit is een heel aardig resultaat. Zo noemt bestuurder Richard Leloux van de Dienstenbond CNV het vanmiddag bereikte principe-akkoord voor een nieuwe CAO technische groothandel.

Maar het belangrijkste vind ik überhaupt dat er weer sprake is van een branche-CAO. Ik ben blij dat we na alle conflicten van de afgelopen tijd er toch nog op een nette manier zijn uitgekomen. Leloux doelt op de vele actiebijeenkomsten en stakingen die dit jaar zijn georganiseerd, nadat het CAO-overleg stukliep.
In de nieuwe CAO zijn goede afspraken gemaakt over meer loon (3 % per
1 januari 2001, 1,25 % per 1 juli 2001, 2,75 % op 1 januari volgend jaar, 2 % op 1 juli 2002 en 2 % per 1 januari 2003) en over compensatie van een nieuwe dagspiegel met compensatie (één van de grote struikelblokken toen het CAO-overleg vastliep) voor medewerkers. Medewerkers in de CAO-scholen krijgen 3 % compensatie. De boven-CAO-schaligen kunnen rekenen op 2 %. Iedereen wordt voldoende gecompenseerd. Daar gaat het om, aldus Leloux.
Daarnaast wordt de kinderopvang verbeterd. Kortom, zegt Leloux, een resultaat waarmee ik bij de leden thuis kan komen. De nieuwe CAO loopt van 1 april 2000 tot 1 april 2003 en geldt voor ruim vijftigduizend medewerkers in technische groothandels.

Hoofddorp, 20 juni 2001

Deel: ' Dienstenbond CNV Laurus neemt doordacht besluit '
Lees ook