Provincie Drenthe


Dienstregeling Arriva per 11 juli van kracht

Assen, 25 mei 1999
Persberichtnummer 99-102Gedeputeerde staten van Drenthe hebben Arriva vandaag toestemming gegeven om de lopende dienstregeling langer te handhaven. De dienstregeling 1999/2000 had eigenlijk per 31 mei a.s. moeten ingaan. Door technische belemmeringen kon het nieuwe busboekje van Arriva niet op tijd klaar zijn. Omdat het uitstel geen nadelige gevolgen heeft voor de reiziger gaan GS akkoord met het verzoek. De nieuwe zomerdienstregeling gaat nu in per 11 juli 1999. Op 5 september wordt de gewone dienstregeling van kracht. Het college verzoekt Arriva wel nadrukkelijk de reizigers tijdig te informeren over de nieuwe regeling.

De dienstregelingen van andere vervoerders in Drenthe, bijvoorbeeld de NS, veranderen weinig en gaan wel in per 31 mei 1999. Daardoor zal de reiziger weinig hinder ondervinden van de verlenging. De nieuwe dienstregeling wordt 25 juni 1999 gepubliceerd. Hij ligt dan gedurende vier weken ter inzage voor belangstellenden.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Dienstregeling Arriva in Drenthe later van kracht '
Lees ook