Gemeente Rotterdam


Dienstregelingvoorstel 2000-2001 Ret-Connexxion

(7-12) Het College van B. en W. adviseert positief over het voorstel van de RET tot herziening van het tramlijnennet. Ook over het voorstel om buslijn 46 door te trekken naar de VINEX-locatie Nesselande (vooruitlopend op de voorziene ontsluiting per metro/sneltram) zal het College een positief advies richting Stadsregio afgeven. De raadscommissie Verkeer en Vervoer heeft op 24 november al in meerderheid richting het College positief hierover geadviseerd. In januari stelt de Stadsregio, gehoord de standpunten van de verschillende gemeenten en de regiocommissie Verkeer en Vervoer, de dienstregeling RET en Connexxion voor 2000-2001 vast.

De belangrijkste wijzigingen in het dienst-regelingvoorstel betreft het tramlijnennetwerk. Daarbij is gekozen voor het versterken van de lijnen waarover Tramplus zal gaan rijden door een aantal dubbele bedieningen in het huidige lijnennet te vervangen door een lijn met een verhoogde frequentie en de zeer zwakke delen van het net die in het uiteindelijke Tramplusnetwerk geen rol spelen te laten vervallen. Alleen in de Claes de Vrieslaan leiden de voorstellen tot het daadwerkelijk wegvallen van een tramvoorziening. De frequentie op o.a. de succesvolle lijn 20 naar Beverwaard zal verder opgevoerd worden, waardoor een toename van het totale aantal reizigers wordt verwacht. Dit levert een verbetering van de kostendekkingsgraad van het gehele tramnet op.

Deelgemeenten hebben verschillend op de voorstellen van de vervoerders gereageerd. De deelgemeenten Feijenoord en IJsselmonde getuigen hun instemming, maar vragen aandacht voor de effecten van drukker tramverkeer op de verkeersdoorstroming. Deelgemeenten Kralingen-Crooswijk, Delfshaven en Noord hebben moeite met de wijzigingen in lijn 9. Noord noemt verder de wijziging in lijnen 3 en 13 zorgwekkend. Kralingen-Crooswijk daarentegen vindt de vervanging in haar deelgemeente van lijn 3/13
door lijn 1 positief maar vreest wel voor een frequentieverlaging van deze lijn in de volgende periode.

De RET zegt in een reactie het nadeel van een overstap op de halte Boezemweg/Goudse rijweg af te hebben gewogen tegen handhaving van lijn 9. Dit nadeel wordt beperkt door verhoogde frequenties van de lijnen 6 en 7. Handhaving van lijn 9 zou ten koste gaan van de wenselijke herinrichting van het gehele tramnet. Het trajectdeel van lijn 9 door de Claes de Vrieselaan heeft daarnaast een zeer geringe bezetting. Overigens heeft de RET reeds aangegeven voor de Claes de Vrieslaan met een alternatieve OV-voorziening te komen. Lijn 6 biedt straks voor een aantal groepen reizigers een snellere verbinding. Door verlening van buslijn 45 wordt een alternatieve invulling voor de Noord/Zuid ov-verbinding in Delfshaven gerealiseerd.
De lijnen 3/13 kennen een dusdanig lage bezettingsgraad dat de dubbele lijnvoering voor de 'lus' Blijdorp volgens de RET niet meer te rechtvaardigen is. Met een verhoogde frequentie op de huidige route van lijn 13 en een koppeling met het oostelijk deel van lijn 6 wordt een nieuwe tramlijn 3 ingevoerd. Lijn 5 gaat ook in een hogere frequentie via de Schiekade naar het centraal station rijden, zodat reizigers voor dit deel van Noord een betere verbinding krijgen.

terug naar B & W-berichten

Deel: ' Dienstregelingvoorstel 2000-2001 Ret-Connexxion Rotterdam '
Lees ook