Gemeente Oosterhout


Maandag en dinsdag wordt geen huisvuil opgehaald

Leijsenhoek met carnaval dicht voor auto’s

Het Oosterhoutse carnaval, dat zaterdag a.s. zal losbarsten, heeft een aantal gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening en voor de verkeersafwikkeling in de binnenstad.

Zo zal tijdens de komende carnavalsdagen, zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk, in de avonduren een deel van de Leijsenhoek worden afgesloten voor autoverkeer. Dat gebeurt om dat gedurende die dagen op de Leijsenhoek veel mensen op de been zijn, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van een aantal bij carnavalsvierders populaire cafés. Betrokkenen ervaren de afsluiting als zeer positief, wat voor het gemeentebestuur aanleiding is ook deze carnaval op de Leijsenhoek een dergelijke maatregel te treffen.

De afsluiting krijgt vorm door het plaatsen van betonblokken, voorzien van reflectoren. De blokken worden geplaatst bij de kruising met de Donkerstraat en bij de overgang van de Markt naar de Leijsenhoek. Om sluipverkeer te voorkomen, zal de Leeuwenstraat aan de zijde van de Leijsenhoek eveneens afgesloten worden. Het autoverkeer zal door middel van borden tijdig gewaarschuwd worden voor de afsluiting.

De afsluiting zal in principe van kracht zijn op de volgende tijdstippen:

* zaterdag 13 februari vanaf 17.00 uur;

* zondag 14 februari vanaf het einde van de optocht;
* maandag 15 februari vanaf 17.00 uur;

* dinsdag 16 februari vanaf 13.00 uur.

De afsluiting duurt steeds tot 8.00 uur (‘s ochtends).

Aan de (horeca)ondernemers op de Leijsenhoek wordt verzocht hun leveranciers van de afsluiting op de hoogte te stellen en hen te vragen hun goederen in de ochtenduren af te leveren. Ook taxi’s zullen ‘s avonds geen gebruik kunnen maken van de Leijsenhoek. Zij kunnen passagiers oppikken op de Markt of bij de kruising met de Donkerstraat.

Voor en tijdens de carnavalsoptocht op zondag zal de binnenstad niet of moeilijk bereikbaar zijn voor auto’s. Zo zal autoverkeer geweerd worden van de route van de carnavalsoptocht, terwijl ook de meeste toegangswegen tot het centrum zullen worden afgesloten. Tijdens de carnavalsdagen zullen de parkeerplaatsen op de Markt vervallen.

Weekmarkten

De zaterdagse weekmarkt, die normaal gesproken op de Heuvel wordt gehouden, gaat door, zij het op een andere locatie. De markt wordt nu gehouden in het gedeelte van de Slotlaan tussen de Heuvel en de Ridderstraat.

De wijkmarkt die dinsdag op Arkendonk gehouden wordt, gaat dinsdag 16 februari niet door.

Huisvuil en kringloopbedrijf

Op maandag 15 en dinsdag 16 februari vervalt het ophalen van huisvuil. Bewoners van de betrokken wijken wordt verzocht de gft-bak en de komo-goedgekeurde vuilniszakken één week later buiten te zetten.

Gedurende beide dagen zal de Splitser van het Kringloopbedrijf evenmin langskomen. De inzameling door het Kringloopbedrijf in de wijken Slotjes-oost en -midden wordt verschoven van maandag 15 naar zaterdag 20 februari. In de wijken Strijen en Sterrenbuurt komt het Kringloopbedrijf op zaterdag 27 februari langs in plaats van op dinsdag 16 februari.

Gemeente ‘s middags dicht

De gemeente Oosterhout sluit op carnavalsmaandag en -dinsdag vanaf 12.00 uur haar deuren. Dat betekent dat het stadhuis en andere gemeentelijke instellingen vanaf dat tijdstip ook niet meer telefonisch bereikbaar zijn. Dat geldt ook voor het klachtennummer van het Meldpunt Stadsbeheer (489999).

 

Oosterhout, 10 februari 1998

Deel: ' Dienstverlening gemeente Oosterhout tijdens carnaval '
Lees ook