Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Staatssecretaris ybema: dienstverlening gemeenten aan ondernemers moet beter
Nummer: 96

Datum: 20-06-2002

Over de hele linie kennen ondernemers iets hogere cijfers toe aan het gemeentelijk ondernemingsklimaat. Dat komt vooral doordat de gemeenten beter communiceren met bedrijven, waardoor ondernemers voelen dat zij serieus worden genomen. Gemeenten hebben hiermee een belangrijke stap gezet op weg naar verdere verbetering van het ondernemingsklimaat. De verwachtingen die zij hiermee wekken moeten worden waargemaakt. Uit de benchmark blijkt dat gemeenten vooral in de dienstverlening een klapper kunnen maken. Ik roep de gemeenten daarom op hun dienstverlening te verbeteren. Dat komt het ondernemingsklimaat ten goede. Op zaken als toegankelijkheid en inlevingsvermogen van bestuurders en snelheid van beantwoorden van verzoeken moet vooruitgang worden geboekt. Dat zei staatssecretaris Gerrit Ybema van Economische Zaken vandaag op een bijeenkomst van het OndernemersPlatform Stedelijke Vernieuwing (OPS). Via het grotestedenbeleid ondersteunt het ministerie van Economische Zaken initiatieven van gemeenten om samen met bedrijven het ondernemingsklimaat te verbeteren. Daarbij moeten taken en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de ondernemer en gemeenten worden gelegd, aldus Ybema.

Hij baseerde zijn uitspraken op de resultaten van een in opdracht van Economische Zaken gehouden tussenmeting van de benchmark gemeentelijk ondernemersklimaat. De benchmark is een tweejaarlijks terugkerende inventarisatie in de dertig gemeenten van het grotestedenbeleid van de waardering van ondernemers voor het gemeentelijke ondernemingsklimaat. Doel is gemeenten te stimuleren verbeteringen in hun ondernemingsklimaat door te voeren. Voor deze tussenmeting zijn 4.892 ondernemers geënquêteerd. Getoetst zijn onder andere de algemene waardering van ondernemers, organisatie van het economisch beleid, gemeentelijke dienstverlening, ontwikkeling van de economische structuur en etnisch ondernemerschap.

Ondernemers blijven kritisch over het gemeentelijk ondernemingsklimaat. Vergeleken met 1999 zijn zij toch over de hele linie iets meer tevreden. Zo is er meer waardering voor zaken als ontsluiting van de bedrijfslocatie, telefonische bereikbaarheid van de gemeente en de opening van het bedrijfsloket. De nulmeting heeft in veel gemeenten een impuls gegeven aan het economisch beleid. Dat uit zich onder meer in meer formatieplaatsen bij de economische afdelingen, realisatie van centrale aanspreekpunten en intensivering van de contacten met het lokale bedrijfsleven. In 2004, aan het einde van deze periode van het grotestedenbeleid wordt de benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat weer uitgevoerd. Dan zal blijken of gemeenten de stijgende lijn in verbetering van het ondernemingsklimaat hebben kunnen doortrekken.

Het rapport kan worden besteld bij het ministerie van Economische Zaken via:
- 0800-6463951

- ezinfo@postbus51.nl

- www.ez.nl (publicaties)

Deel: ' Dienstverlening gemeenten aan ondernemers moet beter '
Lees ook