Ingezonden persbericht

PERSBERICHTAlex, SNS bank en Binck bieden online belegger het meest Dienstverlening internetbrokers op hoog niveau

Het Beste Broker Onderzoek van Belegger.NL wijst uit dat Alex de beste internetbroker van Nederland is, op korte afstand gevolgd door SNS bank. Het bieden van veel handelsmogelijkheden en goede informatie tegen scherpe tarieven bezorgt Binck de derde plaats

Het onderzoek

Om te kunnen bepalen welke broker het meest biedt in relatie tot het kostenaspect, analyseert Belegger.NL de prestaties van de internetbrokers aan de hand van een zevental criteria. Deze criteria zijn bepaald op basis van diepte-interviews met specialisten vanuit de financiële wereld, een (internationale) literatuurstudie en uitgebreid eigen onderzoek. De vastgestelde criteria zijn:


- handelsmogelijkheden;

- kostenniveau;

- markt- en koersinformatie;

- kwaliteit van het (orderverwerking)systeem;

- klantenservice;

- order- en portefeuilleinformatie;

- flexibiliteit van de rekening.

Belegger.NL meet de prestaties op de genoemde criteria op basis van ruim 130 objectief waarneembare factoren. De criteria krijgen een wegingsfactor die zijn bepaald op basis van uitgebreid consumentenonderzoek, onder meer uitgevoerd op 'Beurs Geldzaken 2001'. Het uiteindelijke resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer dat ligt tussen 0 en 10.

De ranglijst

Ranglijst Beste Brokers, 2e helft 2001


1(1) Alex (8,6)

2(2) SNS bank (8,5)

3(4) Binck (8,3)

4(5) Rabobank (8,1)
4(3) Postbank (8,0)
6(6) ABN AMRO (7,9)
7(7) Robeco (7,8)
8(8) VMS Keytrade (7,5)
9(9) ING Bank (7,1)

De ranglijst, inclusief ratings, is ook te vinden op http://www.belegger.nl/

Internetbrokers bieden steeds meer

De meeste internetbrokers bieden nu mogelijkheden te handelen in opties en buitenlandse aandelen. Het wordt steeds moeilijker voor de aanbieders om zich op dit terrein te onderscheiden.

Van echte prijsconcurrentie is tot dusver geen sprake. Dit lijkt ook niet echt aantrekkelijk. "Gezien de structuur van de markt zullen andere internetbrokers bij een verlaging van de tarieven vrij snel volgen, wat de marges voor de gehele markt niet ten goede komt.", aldus Matthijs Kanis, directeur Belegger.NL. Het lijkt lucratiever de concurrentie aan te gaan op de verbetering van de dienstverlening, zoals het verstrekken van betere markt- en koersinformatie. De Nederlandse internetbrokers hebben op dit punt, ondanks de verbeteringen van het afgelopen half jaar internationaal gezien een achterstand. Bovendien zijn beleggers zijn nog niet geheel tevreden over de invulling van dit criterium. (zie ook het tevredenheidsonderzoek dat Belegger.NL medio juni 2001 uit heeft gevoerd: http://www.belegger.nl/)

Kansen liggen in educatie

Nu diversificatie op het terrein van handelsmogelijkheden en informatievoorziening steeds moeilijker wordt, zoeken internetbrokers naar mogelijkheden om zich op een andere wijze te onderscheiden van de concurrentie. Matthijs Kanis ziet grote mogelijkheden in educatieve programma's die de belegger meer kennis over de spelregels van zelfstandig beleggen bijbrengen." "Het is slechts een minderheid die echt op de hoogte is van de spelregels van 'doe-het-zelf-beleggen'", aldus Kanis. Kennis kan worden verspreid via diverse media, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen. Belegger.NL constateert de eerste tekenen van concentratie op dit vlak. Zo biedt Postbank momenteel een compacte online optiecursus aan en heeft Binck een beleggerswinkel geopend om (potentiële) klanten bij te staan. Dit is slechts het prille begin van een offensief dat de brokers moeten inzetten om Nederland massaal te verleiden tot het zelfstandig plaatsen van beursorders.

Over Belegger.NL B.V.

Belegger.NL B.V. is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van online beleggen. Enerzijds helpt zij beleggers met de keuze van een internetbroker, anderzijds helpt zij financiële partijen met het verbeteren van hun dienstverlening en het verder vormgeven van hun strategie.

Belegger.NL, opgericht in 1999, voert haar onderzoeksactiviteiten uit in samenwerking met Jungle Rating. Jungle Rating is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op het analyseren en verbeteren van online dienstverlening. zie: www.junglerating.nl


---einde bericht---

Niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Matthijs Kanis, directeur Belegger.NL
Email: matthijs.kanis@belegger.nl Mobiel: 06- 246 16 995

Deel: ' Dienstverlening internetbrokers op hoog niveau '
Lees ook