Gemeente Amsterdam

Dienstverlening stadsdeel Zuidoost verbeterd

Zie ook

Stadsdeel Zuidoost

Dienstverlening stadsdeel Zuidoost verbeterd

De afdeling Burgerzaken van stadsdeel Zuidoost is druk bezig met voorbereidingen die ertoe moeten leiden dat de dienstverlening op korte termijn sterk zal verbeteren. Op 1 oktober 2001 is landelijk de regelgeving voor de aanvraag van reisdocumenten gewijzigd. Deze wijzigingen hadden tot gevolg dat het 'klaar terwijl u wacht' systeem bij de afdelingen Burgerzaken voor reisdocumenten niet meer mogelijk was. De burger moet 2 keer komen waardoor 60% meer klanten van de wachtruimte gebruik moeten maken. Ook de verwerkingstijd is in het nieuwe systeem langer geworden. Hierdoor lopen de wachttijden zo hoog op, dat het dagelijks bestuur heeft besloten tot ingrijpende wijzigingen.

Geboorteloket in het AMC
Vooruitlopend op de verbouwing van de afdeling zelf wordt een overeenkomst gesloten met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Zuidoost. Hier wordt het eerste geboorteloket van Amsterdam geopend. In dit geboorteloket kunnen ouders de geboorte van hun pasgeborene aangeven. Waar de vader normaal een ochtend mee bezig was, kan dit nu op de plaats waar zoon of dochter is geboren.

Verbouwing Burgerzaken
De afdeling Burgerzaken, dagelijks bezocht door honderden inwoners van Zuidoost en andere stadsdelen, zal grondig worden verbouwd. Deze verbouwing zal in iets meer dan een week worden uitgevoerd; vrijdag 23 augustus zal worden gestart om op dinsdag 3 september weer open te gaan voor publiek. Deze dagen zal de afdeling zijn gesloten, voor dringende zaken kan men terecht bij de afdelingen Burgerzaken in andere stadsdelen.

Centrale balie: dienstverlening op afspraak
In de nieuwe afdeling Burgerzaken zal allereerst een centrale balie komen. Hier kunnen mensen terecht met hun vragen en wordt gecontroleerd of men de juiste gegevens heeft meegenomen. Nu gebeurt het nogal eens dat, eenmaal aan de beurt, blijkt dat men niet de juiste papieren of foto's heeft meegenomen. Ook kan men vanaf 2 september aan deze centrale balie zowel telefonisch als ter plekke een afspraak maken voor alle producten van Burgerzaken.

Meer loketten
De wachtkamer wordt verruimd en de afdelingen Burgerzaken zal met 3 loketten worden uitgebreid. Naast de uitbreidingen van de loketten, wordt ook een splinternieuw computerprogramma aangeschaft. Dit zogenaamde klantvolgsysteem maakt het mogelijk om de afspraken niet alleen aan de centrale balie te maken maar ook telefonisch en in de nabije toekomst zelfs via internet. Het systeem is gekoppeld aan de nummer-automaat, zodat mensen met een afspraak op de afgesproken tijd worden geholpen. Ook biedt het systeem medewerkers aan de balie toegang tot een database met een antwoord op zelfs de weinig voorkomende vragen.

Sneller juiste informatie
De verbouwing moet ertoe leiden dat inwoners zowel telefonisch als aan de balie betere informatie ontvangen en hier aanmerkelijk korter op hoeven te wachten.

^


-

© gemeente Amsterdam - 17-07-2002

Deel: ' Dienstverlening stadsdeel Zuidoost Amsterdam verbeterd '
Lees ook