CBS

Dieptepunt woningbouw

In 2002 is het aantal gereedgekomen woningen gedaald tot 67 duizend. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de jaren vijftig. Het aantal gereedgekomen woningen is in 2002 het sterkst gedaald in de provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, is daarentegen met 8 procent gestegen tot eveneens 67 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Wel meer bouwvergunningen voor woningen
Het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, is wel gestegen. In 2002 is er voor ruim 67 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 8 procent meer dan in 2001. Historisch gezien is het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend nog altijd laag. In de jaren negentig lag dit aantal tussen de 82 duizend en 108 duizend woningen. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, geeft een indicatie van de verwachte woningbouwproductie.

Kwart bouwvergunningen voor woningen in Zuid-Holland Een op de vier woningen waarvoor in 2002 een bouwvergunning is verleend, gaat in Zuid-Holland worden gebouwd. In de provincies Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland is het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend het sterkst gestegen. In de drie noordelijke provincies en Overijssel is het aantal woningen waarvoor bouwvergunning is verleend het sterkst gedaald.

Technische toelichting
De gegevens zijn afkomstig uit de Statistiek Verleende Bouwvergunningen en de Woningstatistiek. Het CBS stelt deze statistieken samen op basis van gemeentelijke opgaven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-060
28 maart 2003
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Dieptepunt woningbouw '
Lees ook