DIERENBESCHERMING

DIERENBESCHERMING: 93% Nederlanders tegen houden exoten

PERSBERICHT

Onderzoek Dierenbescherming wijst uit;

93% Nederlanders tegen houden van
wild gevangen exotische huisdieren.

Den Haag, 7 oktober 1999 - Meer dan 9 van de 10 Nederlanders zijn tegen het houden van exotische huisdieren die uit het wild zijn gevangen. 6 van de 10 Nederlanders is tegen het houden van gefokte exotische huisdieren. Dit blijkt uit een onderzoek van Signicom, dat in opdracht van de Dierenbescherming is uitgevoerd. Als belangrijkste bezwaar wordt door 50% genoemd dat exotische huisdieren ongeschikt zijn om in gevangenschap te houden en 25% vindt het Nederlandse klimaat ongesc
hikt. Ook de vangst (30%), het transport (19%) en de verstoring van het natuurlijke evenwicht (18%) worden genoemd als bezwaren. De Dierenbescherming is verheugd met deze cijfers in haar strijd tegen de handel in exotische dieren. De organisatie vindt dat de handel in exotische dieren drastisch moet worden ingeperkt. De miljoenen dieren die jaarlijks via schiphol en via de weg Nederland binnenkomen zijn niet meer te controleren. Daarnaast worden jaarlijks vele duizenden exotische huisdieren aan de overvolle opvangcentra voor exotische dieren aangeboden. De overheid dient het probleem bij de bron aan te pakken door het aantal te houden soorten sterk terug te brengen. Dat kan geregeld worden in de nieuwe Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Laks overheidsbeleid
De Dierenbescherming wijst de overheid al jaren op haar verantwoordelijkheid paal en perk te stellen aan de ongelimiteerde handel in exotische dieren en het bijbehorende dierenleed. Om exotische dieren te importeren, te fokken of te verkopen is in tegenstelling tot handel in bijvoorbeeld honden of katten geen diploma nodig. Ook na het eekhoorndrama op Schiphol waar het ontbreekt aan adequate quarantaine en coördinatie over opvangmogelijkheden zijn door de overheid geen maatregelen genomen om dit soort incidenten te voorkomen. De invulling van wetgeving om de exotenhandel in te perken laat veel te lang op zich wachten. De Dierenbescherming is van mening dat de overheid met betrekking tot exotische dieren een lakse houding aanneemt en verwacht op korte termijn maatregelen.

voor meer informatie over het onderzoek:
Matthéüs Bleijenberg (woordvoerder)
TELEFOON: o622-105392

07 okt 99 14:07

Deel: ' Dierenbescherming 93% Nederlanders tegen houden exoten '
Lees ook