DIERENBESCHERMING

Dierenbescherming:asielen overvol met katten door zomerdrukte!

Noodsignaal Dierenbescherming: asielen overvol met katten door zomerdrukte!

DEN HAAG, 18 juli 2002 - De Dierenbescherming vreest voor onhoudbare situaties, nu de dierenasielen al aan het begin van het vakantieseizoen boordevol met katten zitten. Van de 104 asielen waar de Dierenbescherming mee samenwerkt, is zeker 80% overvol. Vooral katten leveren ook dit jaar weer grote problemen op. In sommige gevallen is de situatie zo nijpend dat asielen dieren moeten weigeren, op de wachtlijst moeten zetten en zelfs speciale 'kijk-koopavonden' organiseren. De Dierenbescherming doet daarom een dringend beroep op iedereen die op zoek is naar een hond of kat om vooral eerst in het asiel te gaan kijken.

Volgens de Dierenbescherming is het van groot belang dat de druk op de asielen afneemt. De kans dat infectieziekten snel om zich heen grijpen is reëel. Ook dienen de dierentehuizen een aantal hokken vrij te houden in verband met de opvang van zwerfdieren en honden en katten die in beslag zijn genomen. Sommige dierenopvangcentra zien zich gedwongen wachtlijsten te hanteren voor mensen die om wat voor reden dan ook van hun kat of hond afstand moeten doen. Volgens asielbeheerders wordt makkelijk afstand gedaan van met name katten. Scheiding, allergie en een nieuwe baan zijn veel gehoorde redenen om een huisdier weg te doen. De Dierenbescherming vermoedt dat nog steeds veel mensen impulsief en ondoordacht een dier in huis te nemen. Bovendien blijkt ieder jaar weer dat er in de vakantieperiode veel dieren 'gedumpt' worden.

De Nederlandse asielen zijn er tot op heden altijd in geslaagd 90% van de dieren te plaatsen. Teneinde dit mooie resultaat voort te zetten, start de Dierenbescherming na de zomervakantie een campagne om het asieldier extra in het zonnetje te zetten. Met een dergelijke actie lukte het vorig jaar om in deze periode 5.000 dieren te plaatsen. Door de onmiskenbare voordelen van een hond of kat uit het asiel te benadrukken, hoopt de Dierenbescherming veel potentiële dierenbezitters naar het asiel te krijgen. De bonte verzameling dieren in het asiel is medisch gekeurd, gechipt en heeft z'n inentingen gehad. Van het karakter van de dieren is meestal veel bekend, zodat men niet voor onaangename verrassingen hoeft komen te staan. Ook zijn de katten uit het asiel meestal al onvruchtbaar gemaakt.

einde bericht

Deel: ' Dierenbescherming asielen overvol met katten door zomerdrukte '
Lees ook