DIERENBESCHERMING

dierenleed op zuidlaarder jaarmarkt

PERSBERICHT

Jaarmarkt Zuidlaren wederom bron van dierenleed Dierenbescherming dringt aan op verbod jaarmarkten

Den Haag 15 oktober 2001: De Dierenbescherming vreest dat de Zuidlaarder jaarmarkt ook dit jaar weer voor vele pony's en paarden grote ellende veroorzaakt. Kermisexploitanten denken dat zonder pony's op het kermisterrein er minder feestvierders 'de nacht van Zuidlaren' zullen bezoeken. Om de omzet veilig te stellen heeft de gemeente toegestaan dat er vanavond al pony's naar Zuidlaren worden gebracht om de hele nacht als levend decor voor feestvierende kermisklanten te dienen. Hiermee handelt de gemeente in strijd met haar eigen marktverordening waarin zij heeft opgenomen dat pas 's morgens aanvoer van paarden en pony's mag plaatsvinden. De Dierenbescherming heeft er in een aangetekende brief bij de gemeente op aangedrongen deze vorm van dierenleed niet toe te staan.

De jaarmarkt in Zuidlaren, waar kermisattracties en folkloristische evenementen de boventoon voeren, is de Dierenbescherming al jaren een doorn in het oog. Controles van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming hebben de afgelopen jaren uitgewezen dat het bar slecht gesteld is met het dierenwelzijn op de markt. Zo veroorzaakten slechte aanbindplaatsen ieder jaar weer ernstige verwondingen bij runderen. Ook de water- en voedselvoorziening laat jaarlijks te wensen over.

In een brief aan minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de Dierenbescherming in september van dit jaar aangedrongen op sluiting van alle jaarmarkten. Deze folkloristische evenementen veroorzaken vele dierenleed maar ook is de Dierenbescherming bang voor de verspreiding van dierziekten door de ongereguleerde aanvoer van dieren. Door de MKZ-crisis is de aanvoer van rund en ander evenhoevig vee verboden, maar de aanvoer van paarden en pony's is nog steeds toegestaan.


- einde bericht -

Deel: ' Dierenbescherming dringt aan op verbod jaarmarkten '
Lees ook