DIERENBESCHERMING

Wijziging non-vaccinatiebeleid noodzakelijk

PERSBERICHT

Nooit meer doden en vernietigen van gezonde dieren! Dierenbescherming, LTO en andere organisaties dringen aan op wijziging non-vaccinatie beleid

Den Haag, 24 september 2001: Dinsdag 25 september a.s. om 13:30 uur overhandigen Dierenbescherming, LTO en 18 andere organisaties hun gezamenlijke standpunt ten aanzien van het non-vaccinatiebeleid aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Op initiatief van de Dierenbescherming is met verschillende belangenorganisaties het huidige non-vaccinatiebeleid ter discussie gesteld. Het resultaat hiervan is een breed gedragen en stevige opstelling tegen het non-vaccinatie beleid waarmee de Nederlandse Kamerleden Europa hopelijk kunnen overtuigen.

Het doden en vernietigen van gezonde dieren als gevolg van het non-vaccinatiebeleid bij een uitbraak van mond- en klauwzeer is voor de Dierenbescherming onacceptabel. Maar de gevolgen van dit huidige beleid zijn ook voor de boeren, de recreatieve sector, de dierenartsen en vele andere betrokkenen zeer groot. Gezamenlijk hebben zij de noodzaak tot wijziging van het beleid uitgesproken en vragen zij aan de Vaste Kamercommissie om hier bij de Europese Unie op aan te dringen.

De EU regelgeving verbiedt het inenten van dieren tegen mond- en klauwzeer, terwijl vaccinatie van dieren ruimingen kan voorkomen. In Nederland alleen al zijn afgelopen voorjaar ruim 265.000 gezonde dieren uit voorzorg vernietigd. Om in de toekomst een crisis tijdig te kunnen bedwingen zonder gezonde dieren af te maken is vaccinatie noodzakelijk. In het standpunt geven de organisaties aan dat inenten van productiedieren, hobbydieren, dierentuindieren en in het wild levende dieren na uitbraak van mond- en klauwzeer mogelijk gemaakt moet worden. Ook dienen de nadelige gevolgen van een ziekte-uitbraak voor de export van producten zoveel mogelijk worden beperkt.


-einde bericht-

Deel: ' Dierenbescherming en LTO willen nieuw vaccinatiebeleid '
Lees ook