DIERENBESCHERMING

Dierenbescherming protesteert tegen exotenleed

PERSUITNODIGING

STAATSSECTRETARIS FABER (LNV) MOET

OPHELDERING GEVEN OVER EXOTENBELEID

OP DONDERDAG 24/6 OM 12.00 UUR.

Den Haag, 22 juni 1999

Geachte redactie,

Op 24 juni vindt er een algemeen overleg plaats in de Tweede Kamer over de exotenproblematiek (onder andere de Schiphol-incidenten). Het Algemeen Overleg waarin staatssectretaris Faber zich zal moeten verantwoorden vindt plaats van 12.00 tot 14.00 uur. Voorafgaand aan dit overleg zal de Dierenbescherming om 11.30 op het Plein voor de Tweede Kamer middels een foto-expositie (met dierengeluiden) het lot van de exotische dieren uitbeelden.

In april vonden op Schiphol 440 eekhoorns de dood in een .hakselaar' omdat de papieren bij de dieren ontbraken. Eerder dit jaar werd een groep van 20 doodzieke apen aan hun lot overgelaten, stierven 226 vinken, kanaries, wevers en 822 hagedissen. Deze recente misstanden zijn slechts een topje van de ijsberg. De Dierenbescherming dringt er al jaren bij de overheid op aan de controle, opvang en repatriëring van dieren direct te verbeteren. De overheid komt zijn verantwoordelijkheid niet na en lapt afspraken met de Tweede Kamer over verbeteren van de opvang aan haar laars. Dieren worden tegen de wens van de Kamer in geëuthanaseerd in plaats van opgevangen of gerepatrieerd.

Afgelopen jaren zijn al meerdere onderzoeken verschenen waaruit blijkt dat de controle en opvang van dieren op Schiphol ernstig tekort schiet. Zo ontbreekt het op Schiphol ten eerste aan de capaciteit om de dieren op te vangen. Er is geen adequate quarantaine aanwezig. En door het ontbreken van een coördinatiepunt werken de verschillende toezichthoudende instanties (RVV, AID en Douane) langs elkaar heen. Al in 1994 is de minister over het slechte opvangbeleid aan de tand gevoeld door de Tweede Kamer. Minister van Aartsen beloofde in 1997 een onderzoek in te stellen naar het verbeteren van de opvang en het instellen van een onafhankelijk coördinatiepunt. De Kamer zou na de zomer van 1997 hierover worden ingelicht. Het rapport is klaar, maar de politiek is er nog niet van op de hoogte gesteld en met de aanbevelingen is niets gedaan.

Datum: 24 juni 1999
Tijdstip: 11.30 uur
Lokatie: Ingang van de Tweede Kamer, Den Haag

Deel: ' Dierenbescherming protesteert tegen exotenleed '
Lees ook