DIERENBESCHERMING

Dierenbescherming: stop dierenleed in tuincentra

PERSBERICHT


Den Haag 27 juli 2001: Slechte verzorging, onjuiste of onvolledige voorlichting, verkeerde huisvesting en het ontbreken van een noodplan. Tijdens controles van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zijn allerlei misstanden geconstateerd bij de verkoop van dieren in tuincentra. In één geval vond de inspecteur acht dode hamsters, die bezweken waren door de enorme hitte in een plantenkas. In een ander tuincentrum zijn meer dan veertig vissen doodgegaan, omdat de temperatuur in het water niet goed was geregeld.

De Dierenbescherming vindt dat tuincentra geen dieren moeten verkopen. Het verzorgen van deze dieren vraagt kennis en ervaring die men daar meestal niet heeft. Daarnaast kan men de dieren niet voldoende huisvesten. Geen enkel onderzocht tuincentrum blijkt over een noodplan te beschikken om bij brand of een andere calamiteit de dieren in veiligheid te brengen. Ook is er geen rekening gehouden met het verplaatsten van dieren als bij warm weer de temperatuur in een kas hoog oploopt. De kans dat ook komend weekend dieren in tuincentra doodgaan, is zeer reëel.

Zoals in elke branche bepaalt ook hier de vraag het aanbod. Steeds meer mensen overwegen de aanschaf van een dier. Tuincentra spelen hier handig op in door hun assortiment uit te breiden met kleine knaagdieren, reptielen, vissen en vogels. Gevolg is dat deze dieren vaak in een impuls worden aangeschaft met alle mogelijke problemen van dien. De Dierenbescherming vindt dat mensen die overwegen een huisdier aan te schaffen zich goed moeten laten voorlichten bij lokale dierenopvangcentra of een erkende dierenspeciaalzaak. Gezien de resultaten van het onderzoek van de LID zijn tuincentra niet in staat consumenten goed en gedegen te adviseren. De Dierenbescherming raadt het publiek dan ook af dieren in een tuincentrum aan te schaffen.


- Einde bericht -

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marjolein de Rooij, woordvoerder 06 26 352 781 Maaike Wermer, woordvoerder 06 22 105 392


27 jul 01 17:00

Deel: ' Dierenbescherming stop dierenleed in tuincentra '
Lees ook