DIERENBESCHERMING

Dierenbescherming: stop de zinloze vernietiging van MPAvarkens

Dierenbescherming: stop de zinloze vernietiging van MPA-varkens

Den Haag, 29 juli 2002 - De Dierenbescherming is zeer verontwaardigd over het voornemen om ruim 50.000 varkens te vernietigen omdat zij met MPA verontreinigd voer hebben gehad. Daarom roept de Dierenbescherming vandaag de Minister van Landbouw en het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) op om te voorkomen dat met MPA besmette varkens weer zinloos worden vernietigd. In een brief aan de Minister van Landbouw dringt de Dierenbescherming erop aan om de kosten van de keuring van de varkens te betalen in plaats van de kosten van het vernietigen van de dieren. Aan het CBL wordt dringend gevraagd om veilig vlees gewoon toe te laten in de Nederlandse supermarkten.

De afgelopen weken is bij herhaling MPA geconstateerd in het voer van varkens op een aantal Nederlandse bedrijven. Tot op heden zijn deze varkens, nadat steekproefsgewijs is vastgesteld dat MPA niet meer aanwezig was in de dieren, vrijgegeven voor humane consumptie. Na een recente uitspraak van het permanent Comité voor de Voedselketen (EU) schuwen de supermarkten in Nederland dit vlees. Dit Comité wenst dat ieder varken getest wordt in plaats van steekproefsgewijs. Daarmee worden de kosten van een dergelijke test zo hoog dat de dieren vanuit economisch perspectief beter kunnen worden vernietigd. Het gevolg hiervan is dat slachterijen de varkens niet meer in Nederland kunnen afzetten.

De Dierenbescherming vindt deze aanpak onaanvaardbaar. Net als bij de recente uitbraken van varkenspest, mond- en klauwzeer en BSE worden dieren waarmee feitelijk niets aan de hand is 'doorgedraaid' uit angst voor imago- en handelsproblemen. In het geval van een MPA besmetting van varkens volstaat een wachttijd van 7 a 10 dagen om de stof uit het varken te laten verdwijnen, waarna het vlees van deze dieren zonder enig bezwaar verhandeld kan worden. De Dierenbescherming hoopt dat de minister en het CBL voordat woensdag het ruimen van de dieren begint hun standpunt heroverwegen.


- einde bericht-

Deel: ' Dierenbescherming stop zinloze vernietiging MPA varkens '
Lees ook