Dierenbescherming


Landelijke Dierenbescherming

Persberichten

Dierenbescherming zwaar teleurgesteld over behandeling Honden- en kattenbesluit in Tweede Kamer
Persbericht
18 maart 1999
De behandeling van het Honden- en Kattenbesluit in de Tweede Kamer is volgens de Dierenbescherming zeer teleurstellend verlopen. Minister Apotheker (LNV) bleek niet bereid over te gaan tot een verplichte identificatie en registratie (I&R) van alle honden in Nederland. Een kamermeerderheid pleit hiervoor. De minister stelde niet overtuigd te zijn van de maatschappelijke problematiek die het chippen van honden rechtvaardigt. De Dierenbescherming en nu ook kamerleden hebben bij herhaling gewezen op de voordelen. Niet alleen kunnen netwerken van illegale hondenhandelaren in beeld worden gebracht, maar ook het probleem van de tienduizenden zwerfdieren kan met I&R worden aangepakt. Dat scheelt bovendien de gemeenschap enkele miljoenen guldens voor de opvang van dergelijke dieren. Ook voor het in kaart brengen van bijtincidenten is I&R essentieel.
Net als de Dierenbescherming hamerde de Kamer in meerderheid op het belang van een goede socialisatie van honden in de commerciële fokkerij. De praktijk leert dat bij gebrek aan socialisatie honden op latere leeftijd gedragsgestoord raken. Niet zelden leidt dit tot bijtgedrag. Met name in de grootschalige fokkerij is geen aandacht voor socialisatie van jonge honden. Het Honden- en kattenbesluit regelt nu helemaal niets op dit gebied. Ondanks aandringen van de Tweede Kamer is minister Apotheker hier verder niet op ingegaan. De Dierenbescherming vindt deze gang van zaken zeer onbevredigend.
Enkele fracties vroegen vandaag ook aandacht voor de koppeling van binnen- en buitenverblijven voor honden uit het commerciële circuit. In de nieuwe regeling staat dat iedere hond per dag minimaal twee uur naar buiten moet. De Dierenbescherming vraagt zich af wie dit gaat controleren en hoe. Gewezen is op de grootschalige fok waar tientallen tot soms honderden fokteven worden gehouden. Vooral in dit soort fokkerijen zal de nieuwe regeling niet uitvoerbaar blijken te zijn. Ook hier ging de minister niet op in.


Deel: ' Dierenbescherming teleurgesteld over Honden en kattenbesluit '
Lees ook