P E R S B E R I C H T

Utrecht, 14 maart 2000

De Dierenbescherming zoekt nieuwe vrijwilligers

Ook op de bres voor een dierwaardig bestaan?

De Dierenbescherming afdeling Utrecht en omstreken is op zoek naar mensen met hart voor dieren die belangstelling én tijd hebben voor een leuke en zinvolle (vrije-) tijdsbesteding. Omdat de Dierenbescherming niet gesubsidieerd wordt is haar werk in Utrecht en omstreken niet mogelijk zonder de inzet van de in totaal meer dan honderd vrijwilligers. Dat werk is het opkomen voor de belangen van alle dieren. Vrijwilligers van de Dierenbescherming zijn o.a. actief voor de telefoonlijn en de dierenambulance die 7 dagen per week bereikbaar zijn, de opvang en herplaatsing van dieren en de voorlichting en educatie aan jeugd en volwassenen.

Op dit moment is er plaats voor mensen die één of meer dagdelen beschikbaar zijn voor: het geven van voorlichting op scholen en aan volwassenen, organisatorische werkzaamheden, standwerk en campagnes. Voor andere vrijwilligersfuncties is er een wachtlijst.

Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat ze zich betrokken voelen bij het lot van de dieren in onze samenleving. Verder zijn voor het geven van voorlichting goede sociale vaardigheden gewenst. Natuurlijk moeten aspirant-vrijwilligers de mogelijkheid en bereidheid hebben om hun tijd, vaardigheden en energie in te zetten. Ervaring is niet vereist. Wie aan de slag gaat als vrijwilliger wordt vooraf goed ingewerkt.

Belangstelling? Bel voor meer informatie: 030-246 88 66.

Einde bericht.

Deel: ' Dierenbescherming Utrecht zoekt nieuwe vrijwilligers '
Lees ook