DIERENBESCHERMING

Dierenbescherming vraagt minister Hermans opheldering over BPRC apen

Den Haag, 25 juni 2002 - De Dierenbescherming vraagt vandaag in een brief aan demissionair minister Hermans van Onderwijs en Wetenschappen opheldering over de situatie van de chimpansees in het dierproeflaboratorium BPRC in Rijswijk. De Dierenbescherming maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de dieren. Reden daarvoor is het lakse optreden van de minister. Ondanks het dringende verzoek van de Kamer op 24 april om zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven over de toekomst van de apen, heeft hij daar tot nu toe geen enkele uitspraak over gedaan. Hiermee wordt het voornemen om de chimpansees bij het opvangcentrum stichting AAP te plaatsen erg onzeker. Bovendien is de kans groot dat een aanzienlijk deel van de apen, tegen de wens van de Kamer in, alsnog in dierentuinen geplaatst wordt.

In het BPRC in Rijswijk zitten 101 chimpansees, waarvan er 23 geïnfecteerd zijn. Vanwege het kabinetsbesluit om proeven op chimpansees te verbieden, moet er een goede oplossing komen voor hun oude dag. Op 24 april sprak de Kamer met de verantwoordelijke minister Hermans over de chimpansees. Tijdens dat overleg drong een overgrote meerderheid van de Kamer er op aan dat zowel de 23 zieke als 36 gezonde chimpansees hun oude dag bij stichting AAP kunnen slijten. Ondanks de toezegging van Hermans om afspraken hierover te maken met stichting AAP, heeft de minister tot nog toe niets van zich laten horen.
Daarnaast wenste een meerderheid van de Kamer dat minister Hermans de afspraken die met de dierentuinen zijn gemaakt over het uitplaatsen van 42 chimpansees zou terug draaien. Maar ook hierover blijft het angstvallig stil.
De reden waarom de dierentuinen de chimpansees van het BPRC in hun bezit willen krijgen zou hun 'zuivere' afkomst (Pan verus) zijn om ze daarmee in een Europees fokprogramma op te kunnen nemen. Uit nog lopend onderzoek van de Dierenbescherming lijkt vooralsnog dat deze chimpansees niet afkomstig zijn van de 'zuivere' soort. Gezien het huidige overschot aan chimpansees waarmee dierentuinen nu al kampen, is niet uit te sluiten dat de een deel van de chimpansees toch in het handelscircuit zullen verdwijnen. Des te meer reden om ook deze chimpansees te laten pensioneren bij stichting AAP in plaats van de Europese dierentuinen. Volgens de Dierenbescherming biedt opvang door stichting AAP de beste garanties voor het welzijn van de dieren in de toekomst.

De Dierenbescherming maakt zich grote zorgen over het uitblijven van concrete afspraken en dringt er dus bij minister Hermans op aan om zo spoedig mogelijk antwoord te geven. Ook de Tweede Kamer is door de Dierenbescherming op de hoogte gesteld en verzocht om de minister te houden aan zijn afspraken met de Kamer.


- einde bericht -

Deel: ' Dierenbescherming vraagt minister Hermans opheldering over BPRC apen '
Lees ook