DIERENBESCHERMING

Stem diervriendelijk

Stem diervriendelijk

Stem diervriendelijk, kijk op www.dierenbescherming.nl

Negen organisaties op het gebied van dierenwelzijn hebben een website geopend over de Provinciale Statenverkiezingen op 3 maart a.s.. Op deze site, die te vinden is op www. dierenbescherming.nl, kan de kiezer van een groot aantal provinciale partijen lezen wat zij in hun programma's hebben staan over natuur, jacht en landbouw. Zo kan hij een weloverwogen stem op een diervriendelijke partij uitbrengen.

De website is tot stand gebracht door de Dierenbescherming, DierenBuitenspel, Animal Peace, Bont voor Dieren, de Faunabescherming, ProefdierVrij, Steunfonds Lekker Dier, Anti-Vivisectie- Stichting en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

De provincie heeft op allerlei manieren invloed op het welzijn van dieren. Zo kan zij het uitbreiden en zelfs het vestigen van intensieve veehouderij (bio-industrie) voorkomen. Ook bepalen de provinciale bestuurders of en hoe er gejaagd wordt op dieren die schade aan landbouwgewassen kunnen berokkenen. Daarnaast kiezen zij de leden van de Eerste Kamer, die op hun beurt invloed hebben op goede wetgeving voor dieren. Op 3 maart kan dus een grote stap richting een diervriendelijker beleid worden gezet.

Deel: ' Dierenbescherming zet diervriendelijke partijen op rij '
Lees ook