DIERENBESCHERMING


Dierenbranche roept op: chip je huisdier

Den Haag, 23 mei 2002- De Dierenbescherming roept alle huisdiereigenaren op om hun dier te laten chippen. Deze oproep vindt plaats in het kader van 'de Week van het Huisdier'. In de week van zaterdag 25 mei tot en met zaterdag 1 juni vragen diverse dierenartsen, dierenwinkels, asielen en de Dierenbescherming speciale aandacht voor huisdieren. Dit jaar is het thema 'Identificatie en Registratie'. Het identificeren en registreren van huisdieren kan veel problemen voorkomen of oplossen. Naast het opsporen van vermiste dieren kan ook verwaarlozing en malafide hondenhandel beter bestreden worden.

Het chippen van een dier is een eenvoudige ingreep. Met een onderhuidse injectie wordt een chip ter grootte van een rijstkorrel ingebracht. Het nummer van deze chip kan met een barcodelezer worden gelezen. Met dit unieke nummer wordt het dier, samen met de gegevens van de eigenaar, ingeschreven bij een centrale databank.

Het meest bekende voordeel van het chippen van huisdieren is het opsporen van vermiste dieren. Minder bekend is dat het identificeren van dieren ook kan bijdragen aan het oplossen van dierenmishandeling en verwaarlozing. Eigenaren van dieren die verwaarloosd zijn, kunnen makkelijk achterhaald worden. Indien verwaarlozing of mishandeling zich herhaaldelijk voordoet bij eenzelfde eigenaar kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Ook de malafide hondenhandel kan aangepakt worden door alle dieren te chippen. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt welke fokkers gedragsgestoorde, agressieve of zieke honden verkopen en kunnen de bijtincidenten in Nederland worden terug gebracht. Alleen dan kunnen opsporingsdiensten netwerken van malafide hondenhandelaren en -fokkers in beeld brengen. Nu kunnen deze handelaren nog ongetatoeëerde of ongechipte honden inkopen van bijvoorbeeld mensen die beweren voor de hobby te fokken.

Met de organisatie van de Week van het Huisdier willen de initiatiefnemers, waaronder de KNMvD, Dibevo, de Dierenbescherming, Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, de Bond tot Bescherming van Honden, de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren, Dier & Zorg en enkele farmaceutische bedrijven, jaarlijks aandacht vragen voor (op)voeding, gezondheid en welzijn van dieren.


- einde bericht -

Deel: ' Dierenbranche roept op chip je huisdier '
Lees ook